Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Administracja
Administracja

Biuro Rektora tel. 872 10 13
Kanclerz
mgr inż. Jarosław Szlęzak
tel. 872 10 08
fax. 852 21 02
e-mail: kanclerz@univ.rzeszow.pl

Zastępca kanclerza
mgr inż. Barbara Oskroba

tel. 872 10 15
e-mail: boskroba@univ.rzeszow.pl
Zastępca Kanclerza - Kwestor
mgr Marzena Filipek
tel. 872 10 09
email: kwestor@univ.rzeszow.pl
Audytor
mgr Bożena Kot
tel. 872 12 19
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju
Uniwersytetu Rzeszowskiego
tel. 872 10 03
872 12 72
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 872 10 31
Biuro Karier tel. 872 10 27
e-mail: kariera@univ.rzeszow.pl
Biuro Projektów 17 872 11 84
pok. 024
Dział Informacji i Promocji tel. 872 10 26
e-mail: info@univ.rzeszow.pl
Dział Inwentaryzacji i Likwidacji
Składników Majątkowych
tel. 872 14 28
Dział Inwestycji i Remontów tel. 872 10 35
faxl. 872 10 30
e-mail: inwest@univ.rzeszow.pl
Dział Kształcenia


tel/fax. 872 14 95
e-mail: ksztalcenie@univ.rzeszow.pl

Dział Nauki tel. 872 10 22
e-mail: dznauki@univ.rzeszow.pl
Dział Spraw Osobowych tel. 872 10 43
pok. 14, 17, 18
e-mail: kadry@univ.rzeszow.pl
Dział Spraw Studenckich tel. 872 10 25
872 10 24
e-mail: dssa@univ.rzeszow.pl
Dział Techniczny

bud. A3, pok. 34, tel. +48 17 872 10 60
bud A1 , pok. 018 tel. +48 17 872 10 76

Dział Współpracy z Zagranicą tel:/fax: 872 10 71
tel.: 872 10 23
e-mail: dzwz@univ.rzeszow.pl
Dział Zamówień Publicznych e-mail: org@univ.rzeszow.pl
tel. 872 10 18,
tel./fax 872 12 62
Główny Energetyk
Inspektorat BHP
i Ochrony Przeciwpożarowej
872-1357
ul. Pigonia 6, pok. 415

Kancelaria

tel. 17 872 10 29
Kwestura
Pełnomocnik Prorektora
ds. Domów Studenckich

mgr Tadeusz Marut
tel.: 872-2400
fax: 872-2277
email: dslaura@univ.rzeszow.pl
Dział Administracji tel. 17 872 10 93
tel./fax 17 872 12 87
Specjalista ds. Aparatury
mgr inż. Barbara Fiejdasz-Wolak
tel. 17 872 10 28
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
mgr Jolanta Biernat
tel. 17 872 10 88
Specjalista ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
tel. 872 19 58
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji tel. 872 10 90
Uniwersyteckie Centrum
Transferu Technologii
tel. 872 14 61
Zespół Radców Prawnych tel. 17 872 10 06
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Gł. Specj. inż. Andrzej Piekarczyk
17 872 36 46
ul. Cicha 4

Wstawił:Drozd Szymon 2014-01-03 15:13
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-03
Stronę obejrzano: 85441 razy
[+]