Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Dziekanat Wydziału:

ul. Prof. St. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
tel. +48 17 851 85 31
fax: +48 17 851 85 24

e-mail: dzmatprz@ur.edu.pl

 

 

Kierunki studiów

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • MATEMATYKA
 • MECHATRONIKA

 

Jednostki organizacyjne:

 1. Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii
 2. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego
 3. Katedra Analizy Funkcjonalnej
 4. Katedra Biofizyki
 5. Katedra Fizyki Doświadczalnej
 6. Katedra Fizyki Teoretycznej
 7. Katedra Informatyki
 8. Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
 9. Katedra Mechatroniki i Automatyki
 10. Katedra Metod Algebraicznych i Przybliżonych
 11. Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych
 12. Katedra Równań Różniczkowch i Statystyki

 

Od 1996 r. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Władze Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-12-10 13:16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2013-12-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-12-10
Stronę obejrzano: 27521 razy
[+]