Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR

Uchwała nr 138/06/2013

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 27 czerwca 2013 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie §35 ust. 1 pkt l Statutu oraz §2 pkt 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Senat UR postanawia:

§1

Ustalić terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2013/2014:

Semestr zimowy:

26 września 2013 r.

31 października 2013 r.

28 listopada 2013 r.

19 grudnia 2013 r.

30 stycznia 2014 r.

 

Semestr letni:

27 lutego 2014 r.

27 marca 2014 r.

24 kwietnia 2014 r.

29 maja 2014 r.

26 czerwca 2014 r.

§2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r

prof. dr hab. Aleksander Bobko


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-07-16 15:17
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-07-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-07-15
Stronę obejrzano: 21736 razy
[+]