Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2013
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2013

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  31 stycznia 2013 roku

 1. Uchwała nr 71/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.
 2. Uchwała nr 72/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie polityki projakościowej w działalności naukowej i artystycznej.
 3. Uchwala nr 73/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia.
 4. Uchwała nr 74/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.  
 5. Uchwała nr 75/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: asystent rodziny.
 6. Uchwała nr 76/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomo­ści gruntowej (Rzeszów-Zalesie).   
 7. Uchwała nr 77/01/2013 Senatu  Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieru­chomości zabudowanej przy ul. Piłsudskiego 30 w Rzeszowie.
 8. Uchwała nr 78/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 9. Uchwała nr 79/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dr hab. Sabiny Grabowskiej (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwy­czajnego.  
 10. Uchwała nr 80/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dr hab. Renaty Szyszlak (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 81/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Dźwierzyńskiej (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 82/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 13. Uchwała nr 83/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 lutego 2013 roku

 

 1. Uchwala nr 84/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.
 2. Uchwała nr 85/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów
  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 3. Uchwała nr 86/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener II klasy - narciarstwo alpejskie.
 4. Uchwała nr 87/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener II klasy - piłka nożna.
 5. Uchwała nr 88/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego dotycząca zmian w Uchwale nr 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 89/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 7. Uchwała nr 90/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 8. Uchwała nr 91/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Rzeszowie.
 9. Uchwała nr 92/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Małgorzaty Dżugan (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 10. Uchwała nr 93/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Józefa Gorzelanego (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 11. Uchwała nr 94/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  ks. dra hab. prof. UR Andrzeja Garbarza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 95/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Wojciecha Czarnego (Wydział Wychowania Fizycznego) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 96/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania dr Bożeny Jaskowskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

ZgodnieZarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.

Treści uchwał publikowane są w zakładce:
Wewnętrzne akty prawne.


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-03-07 11:08
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-03-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-03-07
Stronę obejrzano: 21098 razy
[+]