Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Pzawydziałowy Instytut Filozofii
Pzawydziałowy Instytut Filozofii

Instytut Filozofii, jako samodzielna jednostka naukowo - dydaktyczna, powstał w wyniku przekształcenia Instytutu Filozofii Wydziału Historyczno - Socjologicznego, uchwałą Senatu z dnia 30 czerwca 2005 r. i zarządzeniem Rektora nr 28/05 z dnia 4 lipca 2005 r. Działalnością dydaktyczną w zakresie filozofii obejmuje wszystkie kierunki studiów oraz prowadzi studia filozoficzne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 Kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • historia filozofii
 • aksjologia ogólna (teoria wartości)
 • filozofia człowieka
 • filozofia polityczna
 • filozofia dziejów
 • filozofia polska
 • metodologia nauk
 • teoria poznania i teoria bytu
 • filozofia kultury, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii religii i religioznawstwa
 • estetyka
 • etyka
 • filozofia w krajach kultur słowiańskich

Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-19 09:43
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-19
Stronę obejrzano: 3226 razy
[+]