Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

Przewodniczący:

 1. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Członkowie:

 1. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 2. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
  Wydział Medyczny
 3. Dr hab. inż. prof. UR Zofia SOKOŁOWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. prof. UR Agnieszka UBERMAN
  Wydział Filologiczny
 5. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 6. Dr Paweł BIŃCZYCKI
  Wydział Sztuki
 7. Dr Marek BOSAK
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 8. Dr Waldemar LIB
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 9. Dr Jadwiga PAWŁOWSKA-MIELECH
  Wydział Ekonomii
 10. Dr Sławomir SCHULTIS
  Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych
 11. Dr Maciej WNUK
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 12. Dr Krzysztof ŻARNA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. Stud. Klaudia KORNACKA
  Wydział Medyczny
 14. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 16. Mgr Katarzyna STUKUS
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Członkowie:

 1. Dr hab. prof. UR Wiesław GRZEGORCZYK
  Wydział Sztuki
 2. Dr hab. prof. UR Grzegorz GRZYBEK
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 3. Dr hab. prof. UR Joanna KOSTECKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 5. Dr hab. prof. UR Kazimierz PRUS
  Wydział Filologiczny
 6. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 7. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
  Pozawydziałowy Instytut Filozofii
 8. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
  Wydział Ekonomii
 9. Dr inż. Colin HALES
  Wydział Ekonomii
 10. Dr Paweł KRÓL
  Wydział Wychowania Fizycznego
 11. Dr Roman ULIASZ
  Wydział Prawa i Administracji
 12. Mgr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 13. Mgr Mieczysław PIEKARZ          
   
  Biblioteka UR
 14. Stud. Dominika HAWRYLUK
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Stud. Konrad KŁĘK
  Wydział Filologiczny

 • Stud. Paweł WIERCIOCH
  Wydział Prawa i Administracji
 • Mgr Joanna MIKUŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
   1.  
    1. Dr hab. prof. UR Wojciech CZARNY
     Wydział Wychowania Fizycznego
    1. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
     Wydział Socjologiczno-Historyczny
    2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
     Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
    3. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
     Wydział Sztuki
    4. Dr hab. prof. UR Adam Paweł KUCZYŃSKI
     Wydział Biologiczno-Rolniczy
    5. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR           
     Wydział Medyczny
    6. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
     Wydział Filologiczny
    7. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
     Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
    8. Dr Piotr PUSZ
     Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
    9. Dr Jan ROGOWSKI
     Wydział Ekonomii
    10. Dr Kazimierz SUROWIEC
     Wydział Filologiczny
    11. Dr Włodzimierz ZIĘBA
     Międzywydziałowy Instytut Filozofii
    12. Dr Paweł MAJKA
     Wydział Prawa i Administracji
    13. Stud. Fabian LIC
     Wydział Prawa i Administracji
    14. Stud. Maciej KAWIAK
     Wydział Wychowania Fizycznego
    15. Stud. Dawid PAŚKO
     Wydział Medyczny
    16. Mgr Barbara ROMANKIEWICZ
     Wydział Biologiczno-Rolniczy     
    1.  
     1. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
      Wydział Biologiczno-Rolniczy                                
     2. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
      Wydział Sztuki         
     3. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
      Wydział Matematyczno-Przyrodniczy                                
     4. Dr hab. prof. UR Andrzej NOWAKOWSKI
      Wydział Wychowania Fizycznego                          
     5. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
      Wydział Filologiczny
     6. Dr hab. prof. UR Przemysław PACZKOWSKI
      Międzywydziałowy Instytut Filozofii         
     7. Dr hab. prof. UR Zbigniew SZYNDLAR
      Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
     8. Dr Anna BATIUK
      Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
     9. Dr Sabina GRABOWSKA
      Wydział Socjologiczno-Historyczny                       
     10. Dr Marcin NIEMCZYK
      Wydział Prawa i Administracji
     11. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
      Wydział Ekonomii                
     12. Dr Bogdan WIERZBIŃSKI
      Wydział Ekonomii                            
     13. Mgr Grzegorz MAGOŃ
      Wydział Medyczny   
     14. Stud. Barbara BIAŁA
      Wydział Prawa i Administracji                                
     15. Stud. Ilona KĘPCZYK
      Wydział Filologiczny
     16. Stud. Paweł WIERCIOCH
      Wydział Prawa i Administracji                                
     17. Mgr Justyna RUCHAŁA
      Wydział Biologiczno-Rolniczy    
     1. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
      Wydział Ekonomii
     1. Prof. dr hab. Maria DROBA
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
      Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
     3. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
      Wydział Wychowania Fizycznego
     4. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
      Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
     5. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
      Wydział Medyczny
     6. Dr hab. prof. UR Kazimierz MACIĄG
      Wydział Filologiczny
     7. Dr hab. prof. UR Beata SZLUZ
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     8. Dr hab. prof. UR Renata ŚWIRGOŃ-SKOK
      Wydział Prawa i Administracji
     9. Dr hab. prof. UR Igor TRALLE
      Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
     10. Dr Beata GUZOWSKA
      Międzywydziałowy Instytut Filozofii
     11. Dr Anna STELIGA
      Wydział Sztuki
     12. Dr Maciej WNUK
      Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
     13. Stud. Marcin PIRÓG
      Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
     14. Stud. Katarzyna STUKUS
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     15. Stud. Paweł HORODKO
      Wydział Wychowania Fizycznego
     16. Mgr Daniel HANIK
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     1. Dr hab. prof. UR Romana KOLARZOWA
      Międzywydziałowy Instytut Filozofii
     1. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOGŁOWICZ
      Wydział Sztuki                            
     2. Prof. dr hab. Krzysztof GOLEC-BIERNAT
      Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
     3. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     4. Prof. dr hab. Sławomir KADROW
      Wydział Socjologiczno-Historyczny        
     5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK
      Wydział Medyczny
     6. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
      Wydział Wychowania Fizycznego
     7. Prof.  dr hab. Zbigniew ŚWIATŁOWSKI     
      Wydział Filologiczny
     8. Ks. dr hab. prof. UR Andrzej GARBARZ
      Wydział Pedagogiczno-Artystyczny        
     9. Dr hab. Łukasz ŁUCZAJ
      Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych                          
     10. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA
      Wydział Sztuki  
     11. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
      Wydział Pedagogiczno-Artystyczny                
     12. Dr Maria BOSAK
      Wydział Prawa i Administracji                         
     13. Dr Robert CZAJA
      Wydział Wychowania Fizycznego
     14. Dr Małgorzata DŻUGAN
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     1. Dr Marcin JACHYM
      Wydział Sztuki
     1. Dr Agata ĆWIK
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     2. Dr Jan GAŁKOWSKI
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     3. Dr Colin F. HALES
      Wydział Ekonomii
     4. Dr Agnieszka ISKRA-PACZKOWSKA
      Międzywydziałowy Instytut Filozofii
     5. Dr Renata JURASIŃSKA
      Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
     6. Dr Justyna LENIK
      Wydział Wychowania Fizycznego
     7. Dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS
      Wydział Filologiczny
     8. Dr n. med. Wacław KRUK
      Wydział Medyczny
     9. Dr Aleksandra KWIATKOWSKA
      Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
     10. Dr Dorota PSTRĄG
      Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
     11. Dr Dorota SEMKÓW-CHAJKO
      Wydział Prawa i Administracji
     12. Stud. Agnieszka BIELECKA
      Wydział Matematyczno- Przyrodniczy
     13. Stud. Ewelina CICHOŃ
      Wydział Filologiczny
     14. Stud. Paulina DRONKA
      Wydział Sztuki
     15. Stud. Marta GUZIAKIEWICZ
      Wydział Ekonomii
     16. Stud. Katarzyna KOWALSKA
      Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
     17. Stud. Eliasz ŁAPKOWSKI
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     18. Stud. Mateusz MOKRZYCKI
      Wydział Medyczny
     19. Stud. Katarzyna NOWOSIADŁO
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     20. Stud. Piotr PANKIEWICZ
      Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut  Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podsta­wowych
     21. Stud. Karol SZADO
      Wydział Prawa i Administracji
     22. Stud. Magdalena TOKARCZYK
      Wydział Wychowania Fizycznego
     1. Dr hab. prof. UR Artur MORDKA
      Międzywydziałowy Instytut Filozofii
     2. Dr Katarzyna CWYNAR
      Wydział Sztuki
     3. Dr Marzanna DENIZIAK
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     4. Dr Małgorzata GRZESIK-KULESZA
      Wydział Prawa i Administracji
     5. Dr Dorota JANKOWSKA
      Wydział Ekonomii
     6. Dr Aleksandra MACH
      Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
     7. Dr Dariusz OPALIŃSKI
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     8. Dr Paweł OSTROWSKI
      Wydział Wychowania Fizycznego
     9. Dr Wojciech RZĄSA
      Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
     10. Dr Piotr ŚLIWA
      Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawo­wych
     11. Dr Stanisław WOJNAR
      Wydział Filologiczny
     12. Mgr Dorota OZGA
      Wydział Medyczny
     13. Stud. Wiktor BIELECKI
      Wydział Matematyczno- Przyrodniczy
     14. Stud. Dawid BURCZYK
      Wydział Wychowania Fizycznego
     15. Stud. Yana GACHECHILADZE
      Wydział Sztuki
     16. Stud. Anna GÓRKA
      Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
     17. Stud. Arkadiusz LEŚNIAK-MOCZUK
      Wydział Prawa i Administracji
     18. Stud. Kamil LISOWSKI
      Wydział Ekonomii
     19. Stud. Bogdan SALETNIK
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     20. Stud. Barbara SIARA
      Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawo­wych
     21. Stud. Karolina SOBALA
      Wydział Filologiczny
     22. Stud. Mariusz ZABRZESKI
      Wydział Medyczny
     23. Stud. Jagoda ŻOŁĄDEK
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     1. Dr hab. prof. UR Joanna GOLONKA
      Wydział Filologiczny
     2. Dr hab. prof. UR Urszula KOPEĆ
      Wydział Filologiczny
     3. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     4. Dr hab. inż. prof. UR Agata ZNAMIROWSKA
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     5. Dr Marek DELONG
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     6. Dr Agnieszka RESZCZYŃSKA
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     7. Mgr Anna ANTAS
      Wydział Filologiczny
     8. Mgr Daniel HANIK
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     9. Mgr Małgorzata KUTA-PAŁACH
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     10. Mgr Magdalena NYKIEL
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     11. Mgr inż. Edyta PYREK-BAJCAR
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     12. Mgr Ewelina SZAREK
      Wydział Filologiczny
     1. Dr hab. inż. prof. UR Paweł CZARNOTA
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     2. Dr hab. prof. UR Alicja JAKUBOWSKA-OŻÓG
      Wydział Filologiczny
     3. Dr hab. prof. UR Roman MAGRYŚ
      Wydział Filologiczny
     4. Dr hab. prof. UR Cezary MITRUS
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     5. Dr Hubert KOTARSKI
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     6. Dr Jerzy KUZICKI
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     7. Mgr Barbara GAWEŁ
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     8. Mgr Michał MACIASZEK
      Wydział Filologiczny
     9. Mgr Mateusz MOŁOŃ
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
     10. Mgr Adam NOWAK
      Wydział Socjologiczno-Historyczny
     11. Mgr Agnieszka ROGOWSKA
      Wydział Filologiczny       
     12. Mgr inż. Karol SOŁEK
      Wydział Biologiczno-Rolniczy
    2. KOMISJA STATUTOWA

      

     KOMISJA DS. NAUKI

     Przewodniczący:

     Członkowie:

      

     KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

     Przewodnicząca:

     Członkowie:

      

     KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW  

     Przewodniczący:            

     Członkowie:

      

     ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

      

     KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW       

      

     ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

   2. KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

    Przewodniczący:

    Członkowie:


   Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-08 09:38
   Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-02-08
   Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-08
   Stronę obejrzano: 151966 razy
   [+]