Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

 1. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 2. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
  Wydział Medyczny
 3. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 4. Dr hab. inż. prof. UR Zofia SOKOŁOWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr hab. prof. UR Agnieszka UBERMAN
  Wydział Filologiczny
 6. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 7. Dr Paweł BIŃCZYCKI
  Wydział Sztuki
 8. Dr Marek BOSAK
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 9. Dr Waldemar LIB
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 10. Dr Jadwiga PAWŁOWSKA-MIELECH
  Wydział Ekonomii
 11. Dr Sławomir SCHULTIS
  Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych
 12. Dr Maciej WNUK
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 13. Dr Krzysztof ŻARNA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 14. Stud. Klaudia KORNACKA
  Wydział Medyczny
 15. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 16. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 17. Mgr Katarzyna STUKUS
  Wydział Socjologiczno-Historyczny


KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

 1. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 2. Dr hab. prof. UR Wiesław GRZEGORCZYK
  Wydział Sztuki
 3. Dr hab. prof. UR Grzegorz GRZYBEK
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 4. Dr hab. prof. UR Joanna KOSTECKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 6. Dr hab. prof. UR Kazimierz PRUS
  Wydział Filologiczny
 7. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 8. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 9. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
  Wydział Ekonomii
 10. Dr Paweł KRÓL
  Wydział Wychowania Fizycznego
 11. Dr Roman ULIASZ
  Wydział Prawa i Administracji
 12. Mgr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 13. Stud. Dominika HAWRYLUK
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Stud. Konrad KŁĘK
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Paweł WIERCIOCH
  Wydział Prawa i Administracji
 16. Mgr Joanna MIKUŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy


KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 1. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 2. Dr hab. prof. UR Wojciech CZARNY
  Wydział Wychowania Fizycznego
 3. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
  Wydział Sztuki
 4. Dr hab. prof. UR Adam Paweł KUCZYŃSKI
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
  Wydział Medyczny
 6. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 7. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 8. Dr hab. prof. UR Andrzej ROZWAŁKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 9. Dr Piotr PUSZ
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 10. Dr Jan ROGOWSKI
  Wydział Ekonomii
 11. Dr Kazimierz SUROWIEC
  Wydział Filologiczny
 12. Dr Włodzimierz ZIĘBA
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 13. Dr Paweł MAJKA
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Stud. Fabian LIC
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Stud. Maciej KAWIAK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 16. Stud. Dawid PAŚKO
  Wydział Medyczny
 17. Mgr Barbara ROMANKIEWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy


KOMISJA STATUTOWA

 1. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
  Wydział Sztuki
 3. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 4. Dr hab. prof. UR Andrzej NOWAKOWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 5. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 6. Dr hab. prof. UR Przemysław PACZKOWSKI
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 7. Dr hab. prof. UR Zbigniew SZYNDLAR
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawo­wych
 8. Dr Anna BATIUK
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 9. Dr Sabina GRABOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 10. Dr Marcin NIEMCZYK
  Wydział Prawa i Administracji
 11. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 12. Mgr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 13. Stud. Barbara BIAŁA
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Stud. Ilona KĘPCZYK
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Paweł WIERCIOCH
  Wydział Prawa i Administracji
 16. Mgr Justyna RUCHAŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy


KOMISJA DS. NAUKI

 1. Prof. dr hab. Maria DROBA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 3. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 4. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 5. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
  Wydział Ekonomii
 6. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
  Wydział Medyczny
 7. Dr hab. prof. UR Kazimierz MACIĄG
  Wydział Filologiczny
 8. Dr hab. prof. UR Beata SZLUZ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 9. Dr hab. prof. UR Renata ŚWIRGOŃ-SKOK
  Wydział Prawa i Administracji
 10. Dr hab. prof. UR Igor TRALLE
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 11. Dr Beata GUZOWSKA
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 12. Dr Anna STELIGA
  Wydział Sztuki
 13. Dr Maciej WNUK
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 14. Stud. Marcin PIRÓG
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 15. Stud. Katarzyna STUKUS
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 16. Stud. Paweł HORODKO
  Wydział Wychowania Fizycznego
 17. Mgr Daniel HANIK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny


KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 1. Dr Agata ĆWIK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr Jan GAŁKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 3. Dr Colin F. HALES
  Wydział Ekonomii
 4. Dr Agnieszka ISKRA-PACZKOWSKA
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 5. Dr Marcin JACHYM
  Wydział Sztuki
 6. Dr Renata JURASIŃSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. Dr Justyna LENIK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 8. Dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS
  Wydział Filologiczny
 9. Dr n. med. Wacław KRUK
  Wydział Medyczny
 10. Dr Aleksandra KWIATKOWSKA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 11. Dr Dorota PSTRĄG
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 12. Dr Dorota SEMKÓW-CHAJKO
  Wydział Prawa i Administracji
 13. Stud. Agnieszka BIELECKA
  Wydział Matematyczno- Przyrodniczy
 14. Stud. Ewelina CICHOŃ
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Paulina DRONKA
  Wydział Sztuki
 16. Stud. Marta GUZIAKIEWICZ
  Wydział Ekonomii
 17. Stud. Katarzyna KOWALSKA
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 18. Stud. Eliasz ŁAPKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 19. Stud. Mateusz MOKRZYCKI
  Wydział Medyczny
 20. Stud. Katarzyna NOWOSIADŁO
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 21. Stud. Piotr PANKIEWICZ
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podsta­wowych
 22. Stud. Karol SZADO
  Wydział Prawa i Administracji
 23. Stud. Magdalena TOKARCZYK
  Wydział Wychowania Fizycznego


ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 1. Dr hab. prof. UR Artur MORDKA
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 2. Dr Katarzyna CWYNAR
  Wydział Sztuki
 3. Dr Marzanna DENIZIAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr Małgorzata GRZESIK-KULESZA
  Wydział Prawa i Administracji
 5. Dr Dorota JANKOWSKA
  Wydział Ekonomii
 6. Dr Aleksandra MACH
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 7. Dr Dariusz OPALIŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Dr Paweł OSTROWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 9. Dr Wojciech RZĄSA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 10. Dr Piotr ŚLIWA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawo­wych
 11. Dr Stanisław WOJNAR
  Wydział Filologiczny
 12. Mgr Dorota OZGA
  Wydział Medyczny
 13. Stud. Wiktor BIELECKI
  Wydział Matematyczno- Przyrodniczy
 14. Stud. Dawid BURCZYK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 15. Stud. Yana GACHECHILADZE
  Wydział Sztuki
 16. Stud. Anna GÓRKA
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 17. Stud. Arkadiusz LEŚNIAK-MOCZUK
  Wydział Prawa i Administracji
 18. Stud. Kamil LISOWSKI
  Wydział Ekonomii
 19. Stud. Bogdan SALETNIK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 20. Stud. Barbara SIARA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawo­wych
 21. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 22. Stud. Mariusz ZABRZESKI
  Wydział Medyczny
 23. Stud. Jagoda ŻOŁĄDEK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny


KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 1. Dr hab. prof. UR Joanna GOLONKA
  Wydział Filologiczny
 2. Dr hab. prof. UR Urszula KOPEĆ
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. inż. prof. UR Agata ZNAMIROWSKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr Marek DELONG
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Agnieszka RESZCZYŃSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Mgr Małgorzata KUTA-PAŁACH
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Mgr Daniel HANIK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny


ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 1. Dr hab. inż. prof. UR Paweł CZARNOTA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr hab. prof. UR Alicja JAKUBOWSKA-OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Roman MAGRYŚ
  Wydział Filologiczny
 4. Dr hab. prof. UR Cezary MITRUS
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr Hubert KOTARSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Jerzy KUZICKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Mgr Adam NOWAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Mgr Barbara GAWEŁ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny


KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOGŁOWICZ
  Wydział Sztuki
 2. Prof. dr hab. Krzysztof GOLEC-BIERNAT
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 3. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Prof. dr hab. Sławomir KADROW
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK
  Wydział Medyczny
 6. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 7. Prof. dr hab. Zbigniew ŚWIATŁOWSKI
  Wydział Filologiczny
 8. Ks. dr hab. prof. UR Andrzej GARBARZ
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 9. Dr hab. prof. UR Romana KOLARZOWA
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 10. Dr hab. Łukasz ŁUCZAJ
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 11. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA
  Wydział Sztuki
 12. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 13. Dr Maria BOSAK
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Dr Robert CZAJA
  Wydział Wychowania Fizycznego
 15. Dr Małgorzata DŻUGAN
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. Dr Joanna GRZEGORCZYK
  Wydział Medyczny
 17. Dr Beata KOPECKA
  Wydział Filologiczny
 18. Dr Tadeusz PLISZKA
  Wydział Ekonomii
 19. Dr Elżbieta RĄCZY
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 20. Dr Anna TABĘCKA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 21. Dr Lech ZARĘBA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 22. Stud. Fabian LIC
  Wydział Prawa i Administracji
 23. Stud. Mateusz RYZNAR
  Wydział Wychowania Fizycznego
 24. Stud. Kamil TROJNAR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wstawił:Szczęsny Jan 2012-10-31 10:01
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-10-31
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-10-31
Stronę obejrzano: 179325 razy
[+]