Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Wychowania Fizycznego
Wydział Wychowania Fizycznego

ul. Piłsudskiego 30, 35-959 RZESZÓW
Tel. +48 17 872 19 80 - SEKRETARIAT NR 1
fax. +48 17 872 19 83
P. Maria STRYŻYK

ul. Towarnickiego 3C, 35-959 RZESZÓW
Tel. +48 17 872 18 61 - SEKRETARIAT NR 2
P. Krystyna ŚWIDER
Fax. +48 17 852 08 45

e-mail: iwfiz@univ.rzeszow.pl

 

     We wrześniu 1988 r. w Krośnie powołano Punkt Konsultacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a w jego ramach Samodzielny Zakład Wychowania Fizycznego. W ten sposób w WSP uruchomiono nowy kierunek - wychowanie fizyczne. W czerwcu 1991 r. Senat WSP zlikwidował Punkt Konsultacyjny w Krośnie i w październiku powołał w Rzeszowie Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Aktualnie na Wydziale istnieje 11 zakładów.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: kultura fizyczna studentów, jej stan i perspektywy rozwoju; rozwój fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży; działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"; ochrona przyrody a turystyka; diagnostyka znamion barwnikowych i ryzyko zagrożenia czerniakiem; wpływ intensywnego wysiłku na układ hormonalny; rehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia; badania nad działaniem testosteronu jako środka dopingującego; badania nad zmianami w stawach biodrowych; zmiany patomorfologiczne w obrębie stawu biodrowego na tle zaburzeń w ukrwieniu, badania wydolności ogólnej w wybranych jednostkach chorobowych; teoria i praktyka sztuk i sportów walki. 


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-08-31 14:39
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 14792 razy
[+]