Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2012/2013)

Uchwała nr 419/06/2012
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 21 czerwca 2012 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu
w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013

Na podstawie §35 pkt 1l,  §36 pkt 1 Statutu oraz §2 pkt 2 Regulaminu obrad Senatu z 22 września 2005 r. ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2012/2013.

Semestr zimowy:

  • 27 września 2012 r.
  • 25 października 2012 r.
  • 29 listopada 2012 r.
  • 20 grudnia 2012 r.
  • 31 stycznia 2013 r.

§2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-06-28 12:24
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-06-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-06-28
Stronę obejrzano: 21884 razy
[+]