Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO 2008-2012

 

RADA BIBLIOTECZNA

Przewodniczący:
1. Dr hab. prof. UR Wojciech Cynarski
Wydział Wychowania Fizycznego

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Wydział Filologiczny
3. Dr hab. prof. UR Czesław Lewicki
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
4. Dr hab. prof. UR Anna Radochońska
Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec
Wydział Socjologiczno-Historyczny
6. Dr Jacek Balicki
Wydział Sztuki
7. Dr Krzysztof Kostrzewa
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
8. Dr inż. Małgorzata Lechwar
Wydział Ekonomii
9. Dr Alicja Ungeheuer-Gołąb
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
10. Dr Mirosława Zima
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
11. Dr Bożena Jaskowska
dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
12. Mgr Grażyna Sadłowska
z-ca dyrektora BUR
13. Mgr Katarzyna Maryś
przedstawiciel BUR
14. Mgr Kinga Pomes
bibliotekarz dyplomowany BUR
15. Mgr Ewa Słuchocka
przedstawiciel BUR
16. Mgr Małgorzata Słowińska-Czurczak
przedstawiciel BUR
17. Mgr Bogdan Stępień
przedstawiciel BUR
18. Stud. Marcin Karaś
Wydział Filologiczny

Z głosem doradczym:
Mgr Zenona Krupa - przedstawiciel NSZZ „Solidarność"

 

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

Przewodniczący:
1. Dr hab. prof. UR Stanisław Cieszkowski
Wydział Wychowania Fizycznego

Wiceprzewodniczący:
2. Dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Członkowie:
3. Dr Jadwiga Pawłowska-Mielech
Wydział Ekonomii
4. Dr hab. prof. UR Jan Olszewski
Wydział Prawa i Administracji
5. Dr hab. prof. UR Ewa Orlof
Wydział Socjologiczno-Historyczny
6. Dr hab. prof. UR Roman Sabik
Wydział Ekonomii
7. Dr hab. prof. UR Zofia Sokołowicz
Wydział Biologiczno-Rolniczy
8. Dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska
Wydział Biologiczno-Rolniczy
9. Dr Paweł Bińczycki
Wydział Sztuki
10. Dr Grzegorz Bonusiak
Wydział Prawa i Administracji
11. Dr Mirosław Dymon
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
12. Dr Magdalena Patro-Kucab
Wydział Filologiczny
13. Dr Maria Kossakowska-Maras
Wydział Filologiczny   
14. Dr n. med. Małgorzata Marć   
Wydział Medyczny   
15. Dr Urszula Gruca-Miąsik
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
16. Dr Teresa Mitura
Wydział Wychowania Fizycznego
17. Dr n. med. Bogdan Obrzut
Wydział Medyczny
18. Dr Wojciech Rusek
Wydział Medyczny
19. Dr Anna Szpila
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
20. Dr Wojciech Walat
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
21. Dr Ryszard Wójtowicz
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
22. Dr Antoni Zając
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
23. Dr Wioletta Zawitkowska
Wydział Socjologiczno-Historyczny
24. Mgr Magdalena Duda
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
25. Mgr Maria Więcko
Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych
26. Stud. Natalia Mierzwa
Wydział Prawa i Administracji
27. Stud. Katarzyna Pikula
Wydział Biologiczno-Rolniczy
28. Stud. Katarzyna Stukus
Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

Przewodniczący:
1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Henryk Cimek

Wydział Socjologiczno-Historyczny
3. Prof. dr hab. Waldemar Furmanek
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
4. Prof. dr hab. Janina Kaniuczak
Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Prof. dr hab. Józef Tabor
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
6. Dr hab. prof. UR Tadeusz Boruta
Wydział Sztuki
7. Dr hab. prof. UR Tadeusz Kwater
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
8. Dr hab. prof. UR Marek Paluch
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
9. Dr hab. prof. UR Stanisław Pieprzny
Wydział Prawa i Administracji
10. Dr hab. prof. UR Stanisław Sadło
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
11. Dr hab. prof. UR Zbigniew Suraj
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
12. Dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz
Wydział Ekonomii
13. Dr inż. Colin F. Hales
Wydział Ekonomii
14. Ks. dr Adam Podolski
Wydział Wychowania Fizycznego
15. Dr Wioletta Zawitkowska
Wydział Socjologiczno-Historyczny
16. Mgr Barbara Fiejdasz-Wolak
Administracja UR
17. Mgr inż. Mariusz Tejchman
Administracja UR
18. Stud. Dominika Hawryluk
Wydział Prawa i Administracji
19. Stud. Bogdan Saletnik
Wydział Biologiczno-Rolniczy
20. Stud. Michał Skóra
Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA DS. DECENTRALIZACJI I FINANSÓW

Przewodniczący:
1. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Maria Droba
Wydział Biologiczno-Rolniczy
3. Prof. dr hab. Waldemar Furmanek
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
4. Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
Wydział Medyczny

5. Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
Wydział Wychowania Fizycznego
6. Prof. dr hab. Józef Tabor
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
7. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy Kierski
Wydział Sztuki
8. Dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski
Wydział Ekonomii
9. Dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
10. Dr hab. prof. UR Jan Pisuliński
Wydział Socjologiczno-Historyczny
11. Dr hab. prof. UR Janusz Skowron
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
12. Dr hab. prof. UR Zbigniew Stachowski
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
13. Dr hab. prof. UR Dariusz Wojakowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
14. Dr inż. Józef Gorzelany
Wydział Biologiczno-Rolniczy
15. Dr Piotr Pusz
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
16. Dr Kazimierz Surowiec
Wydział Filologiczny
17. Mgr Paweł Majka
Wydział Prawa i Administracji
18. Stud. Dawid Paśko
Wydział Medyczny
19. Stud. Łukasz Smycz
Wydział Ekonomii
20. Stud. Tobiasz Serafin
Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA STATUTOWA

Przewodniczący:
1. Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz
Wydział Prawa i Administracji

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Roman Reszel
Wydział Biologiczno-Rolniczy
3. Dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Kaczmarek-Borowska
Wydział Medyczny
4. Dr hab. prof. UR Artur Mordka
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
5. Dr hab. prof. UR Marek Nalepa
Wydział Filologiczny
6. Dr hab. prof. UR Andrzej Nowakowski
Wydział Wychowania Fizycznego
7. Dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
8. Dr hab. prof. UR Stanisław Sadło
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
9. Dr hab. prof. UR Wojciech Walat
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
10. Dr hab. prof. UR Jerzy Tosik-Warszawiak
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
11. Dr Grzegorz Bonusiak
Wydział Prawa i Administracji
12. Dr inż. Artur Ostromęcki
Wydział Ekonomii
13. Dr Anna Steliga
Wydział Sztuki
14. Dr Wiesława Walc
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
15. Mgr Danuta Dziadek
Administracja UR
16. Stud. Ilona Kępczyk
Wydział Filologiczny
17. Stud. Tobiasz Serafin
Wydział Prawa i Administracji
18. Michał Skóra
Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA DS. ROZWOJU KADRY, BADAŃ NAUKOWYCH
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Przewodniczący:
1. Prof. dr hab. Leszek Słupecki
Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wiceprzewodniczący:
2. Dr hab. prof. UR Lucyna Leniowska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Członkowie:
3. Prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz
Wydział Socjologiczno-Historyczny
4. Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Wydział Socjologiczno-Historyczny
5. Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
6. Prof. dr hab. Ryszard Kępa
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
7. Prof dr hab. Grzegorz Kleparski
Wydział Filologiczny
8. Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
Wydział Medyczny
9. Dr hab. prof. UR Wojciech Czarny
Wydział Wychowania Fizycznego
10. Dr hab. prof. UR Józef Drewniak
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
11. Dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Kaczmarek-Borowska
Wydział Medyczny
12. Dr hab. prof. UR Krzysztof Kukuła
Wydział Biologiczno-Rolniczy
13. Dr hab. prof. UR Marek Jan Olbrycht
Wydział Socjologiczno-Historyczny
14. Dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
15. Dr hab. prof. UR Paweł Paluch
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
16. Dr hab. prof. UR Marek Stanisz
Wydział Filologiczny
17. Dr inż. Colin F. Hales
Wydział Ekonomii
18. Dr Anna Steliga
Wydział Sztuki
19. Stud. Paweł Horodko
Wydział Wychowania Fizycznego
20. Stud. Jakub Trojnar
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
21. Stud. Katarzyna Wielgos
Wydział Wychowania Fizycznego

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodnicząca:
1. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Wiceprzewodniczący:
2. Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
3. Dr hab. prof. UR Romana Kolarzowa
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
Członkowie:
4. Prof. dr hab. Stanisław Białogłowicz
Wydział Sztuki
5. Prof. dr hab. Zofia Czapiga

Wydział Filologiczny
6. Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko
Wydział Medyczny
7. Dr hab. prof. UR Piotr Gronkowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
8. Dr hab. inż. prof. UR Maria Grzybek
Wydział Ekonomii
9. Dr hab. prof. UR Mirosław Herbowski
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
10. Dr hab. prof. UR Jan Maciej Maciuch
Wydział Sztuki
11. Dr hab. prof. UR Zbigniew Rykiel
Wydział Socjologiczno-Historyczny
12. Dr hab. n. med. prof. UR Sławomir Snela
Wydział Medyczny
13. Dr hab. prof. UR Leszek Suszycki
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
14. Dr hab. prof. UR Jerzy Tosik-Warszawiak
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
15. Dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk
Wydział Wychowania Fizycznego
16. Dr Ewa Bonusiak
Wydział Prawa i Administracji
17. Dr Sławomira Pusz
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
18. Stud. Maciej Kawiak
Wydział Wychowania Fizycznego

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

Członkowie:
1. Dr Katarzyna Cwynar

Wydział Sztuki
2. Dr Agata Ćwik
Wydział Biologiczno-Rolniczy
3. Dr Ewa Dźwierzyńska
Wydział Filologiczny
4. Dr Anna Golonka
Wydział Prawa i Administracji
5. Ks. dr Janusz Miąso
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
6. Dr Ewa Nidecka
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
7. Dr inż. Jadwiga Pawłowska-Mielech
Wydział Ekonomii
8. Dr Ewa Polak
Wydział Wychowania Fizycznego
9. Dr Wojciech Rusek
Wydział Medyczny
10. Dr Magdalena Wasilewicz
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
11. Dr Lech Zaręba
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
12. Mgr Hubert Kotarski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
13. Stud. Agnieszka Bielecka
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
14. Stud. Ilona Kępczyk
Wydział Filologiczny
15. Stud. Izabela Korytko
Wydział Prawa i Administracji
16. Stud. Barbara Kożuszek
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
17. Stud. Fabian Lic
Wydział Prawa i Administracji
18. Stud. Piotr Matłosz
Wydział Medyczny
19. Stud. Piotr Pankiewicz
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
20. Stud. Bogdan Saletnik
Wydział Biologiczno-Rolniczy
21. Stud. Barbara Serafin
Wydział Wychowania Fizycznego
22. Stud. Martyna Śliwa
Wydział Sztuki
23. Stud. Paulina Wojnarowska
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
24. Stud. Grzegorz Wrona

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

Członkowie:
1. Dr Anna Batiuk

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
2. Dr Marzanna Deniziak
Wydział Biologiczno-Rolniczy
3. Dr Monika Klejnowska
Wydział Prawa i Administracji
4. Dr Paweł Król
Wydział Wychowania Fizycznego
5. Dr Waldemar Lib
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
6. Dr Aleksandra Mach
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
7. Dr inż. Artur Ostromęcki
Wydział Ekonomii
8. Dr Teresa Pop
Wydział Medyczny
9. Dr Anna Steliga
Wydział Sztuki
10. Dr Grzegorz Ziętala
Wydział Filologiczny
11. Mgr Zbigniew Jakubek
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
12. Mgr Grzegorz Maroń
Wydział Prawa i Administracji
13. Stud. Iwona Anioł
Wydział Ekonomii
14. Stud. Gabriela Baranowska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
15. Stud. Barbara Biała

Wydział Prawa i Administracji
16. Stud. Paulina Dronka
Wydział Sztuki
17. Stud. Arkadiusz Dworak
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
18. Stud. Monika Gorzynik
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
19. Stud. Joanna Kaplita
Wydział Filologiczny
20. Stud. Klaudia Kornacka
Wydział Medyczny
21. Stud. Katarzyna Pikula
Wydział Biologiczno-Rolniczy
22. Stud. Lidia Sokołowska
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
23. Stud. Magdalena Tokarczyk
Wydział Wychowania Fizycznego
24. Stud. Jagoda Żołądek
Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

Członkowie:
1. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
Wydział Filologiczny
2. Dr hab. prof. UR Lucyna FALKIEWICZ-WILLE
Wydział Filologiczny
3. Dr hab. prof. UR Jan PISULIŃSKI
Wydział Socjologiczno-Historyczny
4. Dr hab. prof. UR Małgorzata RYBICKA
Wydział Socjologiczno-Historyczny
5. Barbara KRUPA
Wydział Biologiczno-Rolniczy
6. Mateusz MOŁOŃ
Wydział Biologiczno-Rolniczy
7. Kamil BURMAN
Wydział Filologiczny
8. Alina CYBULSKA-WAL
Wydział Filologiczny
9. Daniel HANIK
Wydział Socjologiczno-Historyczny
10. Małgorzata KUTA-PAŁACH
Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

Członkowie:
1. Prof. dr hab. Zofia CZAPIGA
Wydział Filologiczny
2. Dr hab. prof. UR Zofia BILUT-HOMPLEWICZ
Wydział Filologiczny
3. Dr hab. prof. UR Mariola HOSZOWSKA
Wydział Socjologiczno-Historyczny
4. Dr hab. prof. UR Andrzej ROZWAŁKA
Wydział Socjologiczno-Historyczny
5. Mgr Krzysztof BEREZKA
Wydział Biologiczno-Rolniczy
6. Mgr Anna MAZUR
Wydział Biologiczno-Rolniczy
7. Mgr Filip BRUDNY
Wydział Filologiczny
8. Mgr Nina CIEŚLIK
Wydział Filologiczny
9. Mgr Adam NOWAK
Wydział Socjologiczno-Historyczny
10. Mgr Magdalena SKIBA
Wydział Socjologiczno-Historyczny


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-06-15 15:09
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-06-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-06-15
Stronę obejrzano: 166770 razy
[+]