Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Dziekani
Dziekani

 

Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego

dr hab. inż prof. UR Zbigiew CZERNIAKOWSKI
 
Dziekan Wydziału Ekonomii

dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
 
Dziekan Wydziału Filologicznego

prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
 
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
prof. dr hab. Józef TABOR
 
Dziekan Wydziału Medycznego

prof. dr hab. Andrzej KWOLEK
 
Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego

dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
 
Dziekan Wydziału Prawa

Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
 
Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego

prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
 
Dziekan Wydziału Sztuki

prof. Józef Jerzy KIERSKI
 
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
 
Dziekan Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii

Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
 

Wstawił:Szczęsny Jan 2012-03-07 14:00
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-04
Stronę obejrzano: 101630 razy
[+]