Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2012
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2012

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2012

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  26 stycznia 2012 roku

 1. Uchwała nr 350/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 2. Uchwała nr 351/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 352/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012-2015.
 4. Uchwała nr 353/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 354/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 6. Uchwała nr 355/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Rady Bibliotecznej.
 7. Uchwała nr 356/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Uberman na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 8. Uchwała nr 357/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi.
 9. Uchwała nr 358/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia uchwały nr 278/04/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013 w części dotyczącej kierunku filologia polska.   
 10. Uchwała nr 359/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia uchwały nr 278/04/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia  warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013 w części dotyczącej kierunku nauki o rodzinie.
 11. Uchwała nr 360/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie.
 12. Uchwała nr 361/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Rzeszowskiego do projektu Centrum Innowacyjnych Technologii.
 13. Uchwała nr 362/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji inwestycji Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego.
 14. Uchwała nr 363/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Kodeksu etyki pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego niebędących nauczycielami akademickimi.
 15. Uchwała nr 364/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  23 lutego 2012 roku

 1. Uchwała nr 365/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. prof. UR Małgorzaty Rybickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 2. Uchwała nr 366/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mirosława Dymona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 3. Uchwała nr 367/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Mirosławy Zimy na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 4. Uchwała nr 368/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Parlińskiej-Wojtan na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 5. Uchwała nr 369/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu wyborczego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senatu UR oraz do Kolegium Elektorów wydziału.
 6. Uchwała nr 370/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu wyborczego doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senatu UR oraz do Kolegium Elektorów wydziału.
 7. Uchwała nr 371/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Terminarza czynności wyborczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 372/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie podziału miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 373/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 374/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 375/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Uchwała nr 376/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Konferencyjno-Naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 13. Uchwała nr 377/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Marketingu Produktów Spożywczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Uchwała nr 378/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Uchwała nr 379/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie działań Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2008 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 10.10.2008r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Biurze ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-03-06 13:16
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-03-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-03-06
Stronę obejrzano: 23296 razy
[+]