Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
 

Rektor
1. Prof. dr hab. Stanisław ULIASZ

Prorektorzy
2. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO
3. Dr hab. prof. UR Elżbieta DYNIA
4. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
6. Prof. dr hab. Maria DROBA
7. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
8. Prof. dr hab. Roman RESZEL
9. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
10. Dr inż. Józef GORZELANY
11. Stud. Katarzyna PIKULA

Wydział Ekonomii
12. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
13. Dr hab. inż. prof. UR Maria GRZYBEK
14. Dr hab. prof. UR Roman SABIK
15. Dr inż. Colin HALES
16. Iwona ANIOŁ

Wydział Filologiczny
17. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
18. Prof. dr hab. Grzegorz KLEPARSKI
19. Dr hab. prof. UR Marek NALEPA
20. Dr hab. prof. UR Marek STANISZ
21. Dr Kazimierz SUROWIEC
22. Stud. Ilona KĘPCZYK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
23. Prof. dr hab. Józef TABOR
24. Prof. dr hab. Waldemar FURMANEK
25. Dr hab. prof. UR Jan BAZAN
26. Dr hab. prof. UR Józef DREWNIAK
27. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
28. Dr hab. prof. UR Wojciech RDZANEK
29. Dr Waldemar LIB
30. Dr Piotr PUSZ
31. Stud. Gabriela BARANOWSKA
32. Stud. Grzegorz KOLASIŃSKI

Wydział Medyczny
33. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK
34. Dr hab. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
35. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
36. Dr hab. n. med. prof. UR Anna WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA
37. Stud. Eryka KLIMSZA

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
38. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
39. Prof. Marta WIERZBIENIEC
40. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
41. Dr hab. prof. UR Leszek SUSZYCKI
42. Dr Anna BATIUK
43. Stud. Lidia SOKOŁOWSKA

Wydział Prawa i Administracji
44. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
45. Prof. dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ
46. Dr hab. prof. UR Jan OLSZEWSKI
47. Dr Grzegorz BONUSIAK
48. Stud. Tobiasz SERAFIN

Wydział Socjologiczno-Historyczny
49. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
50. Prof. dr hab. Henryk CIMEK
51. Prof. dr hab. Marian MALIKOWSKI
52. Prof. dr hab. Leszek SŁUPECKI
53. Dr hab. prof. UR Marek OLBRYCHT
54. Dr hab. prof. UR Jan PISULIŃSKI      
55. Dr Ewelina SIENKIEWICZ
56. Stud. Katarzyna STUKUS

Wydział Sztuki
57. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
58. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
59. Dr hab. prof. UR Marlena MAKIEL-HĘDRZAK
60. Stud. Martyna ŚLIWA

Wydział Wychowania Fizycznego
61. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
62. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
63. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
64. Ks. dr Adam PODOLSKI
65. Stud. Paweł HORODKO

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
66. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
67. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
68. Stud. Karolina STĘPIEŃ
69. Stud. Piotr PANKIEWICZ

Międzywydziałowy Instytut Filozofii
70. Prof. dr hab. Andrzej L. ZACHARIASZ
71. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
72. Stud. Piotr STANOCH

Przedstawiciel doktorantów:
73. Mgr Daniel HANIK

Jednostki Międzywydziałowe
74. Mgr Maria WIĘCKO

Pracownicy niebędący nauczycielami
75. Mgr Danuta DZIADEK
76. Mgr inż. Mariusz TEJCHMAN
77. Mgr inż. Barbara FIEJDASZ-WOLAK

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym
Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK
Mgr Janina KUT
Dr Bożena JASKOWSKA
Stud. Dawid PAŚKO

Przedstawiciele Związków Zawodowych
Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
Dr Jan GĄSIOR


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-12-07 08:58
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-12-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-12-07
Stronę obejrzano: 185946 razy
[+]