Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
 

Rektor
1. Prof. dr hab. Stanisław ULIASZ

Prorektorzy
2. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO
3. Dr hab. prof. UR Elżbieta DYNIA
4. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
6. Prof. dr hab. Maria DROBA
7. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
8. Prof. dr hab. Roman RESZEL
9. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
10. Dr inż. Józef GORZELANY
11. Stud. Katarzyna PIKULA

Wydział Ekonomii
12. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
13. Dr hab. inż. prof. UR Maria GRZYBEK
14. Dr hab. prof. UR Roman SABIK
15. Dr inż. Colin HALES

Wydział Filologiczny
16. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
17. Prof. dr hab. Grzegorz KLEPARSKI
18. Dr hab. prof. UR Marek NALEPA
19. Dr hab. prof. UR Marek STANISZ
20. Dr Kazimierz SUROWIEC
21. Stud. Ilona KĘPCZYK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
22. Prof. dr hab. Józef TABOR
23. Prof. dr hab. Waldemar FURMANEK
24. Dr hab. prof. UR Józef DREWNIAK
25. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
26. Dr Piotr PUSZ
27. Stud. Tomasz BIELEŃ
28. Stud. Grzegorz KOLASIŃSKI

Wydział Medyczny
29. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK
30. Dr hab. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
31. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
32. Dr hab. n. med. prof. UR Anna WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
33. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
34. Prof. Marta WIERZBIENIEC
35. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
36. Dr hab. prof. UR Leszek SUSZYCKI
37. Dr Anna BATIUK

Wydział Prawa i Administracji
38. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
39. Prof. dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ
40. Dr hab. prof. UR Jan OLSZEWSKI

41. Dr Grzegorz BONUSIAK
42. Stud. Tobiasz SERAFIN

Wydział Socjologiczno-Historyczny
43. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
44. Prof. dr hab. Henryk CIMEK
45. Prof. dr hab. Marian MALIKOWSKI
46. Prof. dr hab. Leszek SŁUPECKI
47. Dr hab. prof. UR Marek OLBRYCHT
48. Stud. Katarzyna STUKUS

Wydział Sztuki
49. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
50. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
51. Dr hab. prof. UR Marlena MAKIEL-HĘDRZAK
52. Stud. Martyna ŚLIWA

Wydział Wychowania Fizycznego
53. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
54. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
55. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
56. Ks. dr Adam PODOLSKI
57. Stud. Paweł HORODKO

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
58. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
59. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
60. Stud. Karolina STĘPIEŃ

Międzywydziałowy Instytut Filozofii
61. Prof. dr hab. Andrzej L. ZACHARIASZ
62. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
63. Stud. Piotr STANOCH

 

Przedstawiciel doktorantów:
64. Mgr Daniel HANIK

Jednostki Międzywydziałowe
65. Mgr Maria WIĘCKO

Pracownicy niebędący nauczycielami
66. Mgr Danuta DZIADEK
67. Mgr inż. Mariusz TEJCHMAN
68. Mgr inż. Barbara FIEJDASZ-WOLAK

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym
Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK
Mgr Janina KUT
Dr Bożena JASKOWSKA

Przedstawiciele Związków Zawodowych
Dr Jan GĄSIOR


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-11-04 12:59
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-11-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-11-04
Stronę obejrzano: 155174 razy
[+]