Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.02.2011 r.
24.02.2011 r.

Z OBRAD SENATU

24 lutego br. obradował Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po ustaleniu spraw proceduralnych, związanych m.in. ze zmianami w programie posiedzenia,  prowadzący obrady rektor prof. Stanisław Uliasz wręczył prof. dr. hab. Zdzisławowi Budzyńskiemu akt powołania na stanowisko profesora w Uniwersytecie Rzeszowskim. Profesor Z. Budzyński specjalizuje się w historii nowożytnej Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1980 r. związany jest z rzeszowskimi uczelniami (WSP, od 2001 r. Uniwersytet). 25 stycznia br. prof. Z. Budzyński otrzymał od Prezydenta RP profesorską nominację.

W dalszej części obrad głosowano wnioski rad wydziałów w sprawach osobowych: wniosek Rady Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii w sprawie mianowania  prof. dra hab. Marka Kosiorowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego oraz wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji w sprawie przedłużenia zatrudnienia (na czas nieokreślony) dla ks. dra hab. prof. UR Władysława Wlaźlaka.

Senatorowie uzupełnili również skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich o 3 profesorów. Członkami Komisji zostali: prof. Stanisław Białogłowicz, prof. Józef Ryżko, prof. Jerzy J. Tosik-Warszawiak.

O funkcjonowaniu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej i udziale w tym przedsięwzięciu naszego Uniwersytetu mówiła dr Bożena Jaskowska, dyrektor Biblioteki. Zadawane po prezentacji pytania pozwoliły na wyjaśnienie zgłaszanych wątpliwości.

W dalszej części obrad Senat zajął się problemami gospodarczymi Uniwersytetu. Przez przyjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków (w latach 2011–2013) na wkład własny w projekcie Rewitalizacja budynków dydaktycznych przy ul. ks. Jałowego 24 i przy ul. Towarnickiego 3,  wyrażono  zgodę na starania o dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego. Uniwersytet zakupi też po cenach preferencyjnych od gminy Rzeszów działkę o powierzchni 1085 m kwadr. pod  planowane centrum sportowo-rekreacyjne. Senatorowie zaakceptowali też  projekt uchwały  wstrzymującej wykonanie uchwały nr 215/09/2010.

Pytania oraz  sugestie różnych działań, zgłaszane w ramach „spraw różnych”, zakończyły  lutowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 13:57
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3306 razy
[+]