Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2011/2012)

Terminy zwyczajnych posiedzeń
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
w roku akademickim 2010/2011

(semestr zimowy)

 semestr zimowy

 • 30 września 2010 r.
 • 28 października 2010 r.
 • 25 listopada 2010 r.
 • 16 grudnia 2010 r.
 • 27 stycznia 2011 r.

 

Uchwała nr 210/06/2010
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 24 czerwca 2010 r. 
w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu
w roku akademickim 2010/2011

(semestr zimowy)

§1

Na podstawie §2 pkt 2 Regulaminu obrad Senatu z 22 września 2005 r. ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2010/2011.

Semestr zimowy:

 • 30 września 2010 r.
  • informacja o działalności Wydawnictwa UR w roku bieżącym i planach na rok 2011,
 • 28 października 2010 r.
  • sprawozdanie z rekrutacji na studia I, II oraz III stopnia; ocena funkcjonowania elektronicznego systemu rejestracji kandydatów na studentów,
 • 25 listopada 2010 r.
  • programy unijne w Uniwersytecie Rzeszowskim (programy wspierające dydaktykę, kształcenie, itp.); podsumowanie dotychczasowych efektów, plany na lata 2010-2012,
 • 16 grudnia 2010 r.
  • możliwości uzyskania nowych uprawnień do prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych w Uniwersytecie Rzeszowskim,
  • przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2011,
 • 27 stycznia 2011 r.
  • sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego UR w roku akademickim 2009/2010.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-08-30 13:22
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-08-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-08-30
Stronę obejrzano: 26401 razy
[+]