Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor
1. Prof. dr hab. Stanisław ULIASZ

Prorektorzy
2. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO
3. Dr hab. prof. UR Elżbieta DYNIA
4. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
6. Prof. dr hab. Maria DROBA
7. Prof. dr hab. Roman RESZEL
8. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
9. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
10. Dr inż. Józef GORZELANY
11. Stud. Katarzyna PIKULA

Wydział Ekonomii
12. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
13. Dr hab. inż. prof. UR Maria GRZYBEK
14. Dr hab. prof. UR Roman SABIK
15. Dr inż. Colin HALES
16. Stud. Malwina OBRĘBSKA

Wydział Filologiczny
17. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
18. Dr hab. prof. UR Grzegorz KLEPARSKI
19. Dr hab. prof. UR Marek NALEPA
20. Dr hab. prof. UR Marek STANISZ
21. Dr Kazimierz SUROWIEC
22. Stud. Ilona KĘPCZYK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
23. Prof. dr hab. Józef TABOR
24. Prof. dr hab. Stanisław DROŻDŻ
25. Prof. dr hab. Ryszard KĘPA
26. Dr hab. prof. UR Józef DREWNIAK
27. Prof. dr hab. Waldemar FURMANEK
28. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
29. Dr Piotr PUSZ
30. Stud. Tomasz BIELEŃ
31. Stud. Grzegorz KOLASIŃSKI

Wydział Medyczny
32. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK
33. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
34. Dr hab. n. med. Artur MAZUR
35. Dr hab. n. med. prof. UR Anna WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA
36. Stud. Piotr MATŁOSZ

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
37. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
38. Prof. Marta WIERZBIENIEC
39. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
40. Dr hab. prof. UR Leszek SUSZYCKI
41. Stud. Agnieszka PODBILSKA

Wydział Prawa i Administracji
42. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
43. Prof. dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ
44. Dr hab. prof. UR Jan OLSZEWSKI
45. Dr Grzegorz BONUSIAK
46. Stud. Tobiasz SERAFIN

Wydział Socjologiczno-Historyczny
47. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
48. Prof. dr hab. Henryk CIMEK
49. Prof. dr hab. Marian MALIKOWSKI
50. Prof. dr hab. Leszek SŁUPECKI
51. Dr hab. prof. UR Marek OLBRYCHT
52. Dr hab. prof. UR Wacław WIERZBIENIEC
53. mgr Daniel HANIK - przedstawiciel doktorantów
54. Stud. Katarzyna STUKUS

Wydział Sztuki
55. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
56. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
57. Dr hab. prof. UR Marlena MAKIEL-HĘDRZAK
58. Stud. Martyna ŚLIWA

Wydział Wychowania Fizycznego
59. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
60. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
61. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
62. Ks. dr Adam PODOLSKI
63. Stud. Paweł HORODKO

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
64. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
65. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
66. Stud. Karolina STĘPIEŃ

Międzywydziałowy Instytut Filozofii
67. Prof. dr hab. Andrzej L. ZACHARIASZ
68. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
69. Stud. Piotr STANOCH

Jednostki Międzywydziałowe
70. Mgr Maria WIĘCKO

Pracownicy niebędący nauczycielami
71. Mgr Danuta DZIADEK
72. Mgr inż. Mariusz TEJCHMAN
73. Mgr inż. Barbara FIEJDASZ-WOLAK

Członkowie Senatu z głosem doradczym
Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK
Mgr Janina KUT
Dr Bożena JASKOWSKA

Przedstawiciele Związków Zawodowych
Dr Anna BATIUK
Dr Jan Gąsior


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-08-30 13:19
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2011-08-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-08-30
Stronę obejrzano: 203295 razy
[+]