Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.04.2010 r.
29.04.2010 r.

Z OBRAD SENATU
29 kwietnia 2010 r.

Minutą ciszy – ku uczczeniu pamięci 96 ofiar tragedii samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br. – rozpoczęło się kwietniowe (29.04.) posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Następnie prowadzący obrady JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz pogratulował dwojgu pracownikom naszej Uczelni: mgr Annie Lewińskiej i dr. Maciejowi Wnukowi zdobycia stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Znaleźli się oni na liście 159 stypendystów wyłonionych w postępowaniu konkursowym, spośród 998 kandydatów.

Zgodnie z porządkiem obrad – przystąpiono do debaty nad zmianą Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Założenia do projektu, będącego efektem prac zarówno poszczególnych wydziałów i odpowiednich pionów administracyjnych jak też Parlamentu Studentów i Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania przedstawiła dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Po ich przeanalizowaniu i szerokiej dyskusji, w wyniku jednomyślnego głosowania, Regulamin został przyjęty.

Senat przychylił się ponadto do wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego i wyraził zgodę na uruchomienie, od września 2010 r., studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne).

W sprawach różnych podjęto też uchwałę zmieniającą niektóre zapisy w Statucie Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis. Senat zatwierdził też władze Fundacji i wyraził zgodę na wniesienie przez fundatora (JM Rektora) wkładu w wysokości 25 tys. zł.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-05 08:42
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 3173 razy
[+]