Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich


Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Onkologii Instytucie Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 14.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 13.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 13.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pediatrii  w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 13.08.2020 r.


TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ

Termin składania dokumentów: 17.07.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych 
w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Termin składania dokumentów: 10.08.2020 r.


konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 10.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych  UR

Termin składania dokumentów: 10.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 10.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 10.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 10.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 10.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 6.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 6.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 6.08.2020 r.


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 30.07.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 30.07.2020 r.


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Pracowni Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 30.07.2020 r.

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznegow Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 30.07.2020 r.


Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie wczesnej edukacji dziecka w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki UR

Termin składania dokumentów: 29.07.2020 r.


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie wczesnej edukacji dziecka w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki UR

Termin składania dokumentów: 29.07.2020 r.


konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznej w Katedrze Pedagogiki Medialnej i Szkolnej Instytutu Pedagogiki UR

Termin składania dokumentów: 29.07.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Psychologii Instytutu Pedagogiki UR

Termin składania dokumentów: 29.07.2020 r.


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 16.07.2020 r.


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Języków Obcych

Termin składania dokumentów: 10.07.2020 r.


Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Socjologicznych UR

Termin składania dokumentów: 10.07.2020 r.


 

 

Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wraz z informacjami o zwyciężcach można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum


Wstawił:Kruba Adrian 2020-07-15 08:27
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-07-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-07-15
Stronę obejrzano: 128574 razy
[+]