Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Opłaty
Opłaty

2019/2020:

 

 

  • Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2020/2021 oraz ich wysokości
  • WYSOKOSĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA  STUDIACH STACJONARNYCH POBIERANE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
  • WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA  STUDIACH NIESTACJONARNYCH POBIERANE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

 
2018/2019:

Wstawił:Kruba Adrian 2020-06-03 14:16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-06-03
Stronę obejrzano: 12828 razy
[+]