Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.02.2020 r.
27.02.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 27 lutego 2020 r.

 

 1. Uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Wniosek Kolegium Nauk Medycznych UR o przyznanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr Iris Pigeot-Kübler.
 4. Wniosek Kolegium Nauk Medycznych UR o przyznanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr. Wolfgangowi Ahrensowi.
 5. Uchwalenie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Reszowskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: finanse publiczne
  z elementami rachunkowości budżetowej.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: nauczanie informatyki w szkole.
 9. Zmiany w Uchwale nr 462/06/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019
  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2020-04-15 12:39
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-04-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-04-15
Stronę obejrzano: 375 razy
[+]