Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Ginekologii i Położnictwa w Instytucie Nauk Medycznych18.03.2020 10:21

Termin składania dokumentów: 17.04.2020


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Systemów Politycznych i Medialnych Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego02.03.2020 17:02

Termin składania dokumentów: 03.04.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego02.03.2020 16:40

Termin składania dokumentów: 03.04.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego02.03.2020 16:16

Termin składania dokumentów: 03.04.2020

Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wraz z informacjami o zwyciężcach można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum


Wstawił:Kruba Adrian 2020-03-18 10:27
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-03-18
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-03-18
Stronę obejrzano: 48512 razy
[+]