Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE 2008-2012
(na dzień 4 marca 2010 r.)

 

RADA BIBLIOTECZNA

Przewodniczący:
1. Dr hab. prof. UR Wojciech Cynarski
Wydział Wychowania Fizycznego

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Wydział Filologiczny
3. Dr hab. prof. UR Czesław Lewicki
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
4. Dr hab. prof. UR Anna Radochońska
Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec
Wydział Socjologiczno-Historyczny
6. Dr Jacek Balicki
Wydział Sztuki
7. Dr Krzysztof Kostrzewa
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
8. Dr inż. Małgorzata Lechwar
Wydział Ekonomii
9. Dr Alicja Ungeheuer-Gołąb
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
10. Dr Mirosława Zima
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
11. Dr Bożena Jaskowska
dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
12. Mgr Grażyna Sadłowska
z-ca dyrektora BUR
13. Mgr Katarzyna Maryś
przedstawiciel BUR
14. Mgr Kinga Pomes
bibliotekarz dyplomowany BUR
15. Mgr Ewa Słuchocka
przedstawiciel BUR
16. Mgr Małgorzata Słowińska-Czurczak
przedstawiciel BUR
17. Mgr Bogdan Stępień
przedstawiciel BUR
18. Stud. Ewelina Cichoń
Wydział Filologiczny

Z głosem doradczym:

  • Mgr Zenona Krupa - przedstawiciel NSZZ „Solidarność"

 

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

Przewodniczący:
1. Dr hab. prof. UR Stanisław Cieszkowski
Wydział Wychowania Fizycznego

Wiceprzewodniczący:
2. Dr Ryszard Pęczkowski
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Członkowie:
3. Dr hab. prof. UR Jan Olszewski
Wydział Prawa i Administracji
4. Dr hab. prof. UR Ewa Orlof
Wydział Socjologiczno-Historyczny
6. Dr hab. prof. UR Roman Sabik
Wydział Ekonomii
7. Dr hab. prof. UR Zofia Sokołowicz
Wydział Biologiczno-Rolniczy
8. Dr Grzegorz Bonusiak
Wydział Prawa i Administracji
9. Dr Mirosław Dymon
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
10. Dr Urszula Gruca-Miąsik
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
11. Dr n. med. Małgorzata Marć
Wydział Medyczny
12. Dr Antoni Nikiel
Wydział Sztuki
13. Dr n. med. Bogdan Obrzut
Wydział Medyczny
14. Dr Wojciech Rusek
Wydział Medyczny
15. Dr Wojciech Walat
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
16. Dr Antoni Zając
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
17. Dr Wioletta Zawitkowska
Wydział Socjologiczno-Historyczny
18. Mgr Maria Więcko
Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
19. Stud. Katarzyna Pikula
Wydział Biologiczno-Rolniczy
20. Stud. Katarzyna Stukus
Wydział Socjologiczno-Historyczny
21. Stud. Agnieszka Ziobro
Wydział Filologiczny

 

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

Przewodniczący:
1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Wydział Socjologiczno-Historyczny

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Henryk Cimek
Wydział Socjologiczno-Historyczny
3. Prof. dr hab. Waldemar Furmanek
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
4. Prof. dr hab. Janina Kaniuczak
Wydział Biologiczno-Rolniczy
5. Prof. dr hab. Józef Tabor
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
6. Dr hab. prof. UR Tadeusz Boruta
Wydział Sztuki
7. Dr hab. prof. UR Tadeusz Kwater
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
8. Dr hab. prof. UR Marek Paluch
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
9. Dr hab. prof. UR Stanisław Pieprzny
Wydział Prawa i Administracji
10. Dr hab. prof. UR Stanisław Sadło
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
11. Dr hab. prof. UR Zbigniew Suraj
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
12. Dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz
Wydział Ekonomii
13. Dr inż. Colin F. Hales
Wydział Ekonomii
14. Ks. dr Adam Podolski
Wydział Wychowania Fizycznego
15. Dr Wioletta Zawitkowska
Wydział Socjologiczno-Historyczny
16. Mgr Barbara Fiejdasz-Wolak
Administracja UR
17. Mgr inż. Mariusz Tejchman
Administracja UR
18. Stud. Dominika Hawryluk
Wydział Prawa i Administracji
19. Stud. Karol Pelc
Wydział Ekonomii
20. Stud. Małgorzata Puzio
Wydział Ekonomii

 

KOMISJA DS. DECENTRALIZACJI I FINANSÓW

Przewodniczący:
1. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Maria Droba
Wydział Biologiczno-Rolniczy
3. Prof. dr hab. Waldemar Furmanek
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
4. Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
Wydział Medyczny
5. Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
Wydział Wychowania Fizycznego
6. Prof. dr hab. Józef Tabor
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
7. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy Kierski
Wydział Sztuki
8. Dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski
Wydział Ekonomii
9. Dr hab. prof. UR Janusz Skowron
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
10. Dr hab. prof. UR Zbigniew Stachowski
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
11. Dr hab. prof. UR Dariusz Wojakowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
12. Dr inż. Józef Gorzelany
Wydział Biologiczno-Rolniczy
13. Dr Ryszard Pęczkowski
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
14. Dr Jan Pisuliński
Wydział Socjologiczno-Historyczny
15. Dr Piotr Pusz
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
16. Dr Kazimierz Surowiec
Wydział Filologiczny
17. Mgr Paweł Majka
Wydział Prawa i Administracji
18. Stud. Grzegorz Kolasiński
Wydział Ekonomii
19. Stud. Dawid Paśko
Wydział Medyczny
20. Stud. Tobiasz Serafin
Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA STATUTOWA

Przewodniczący:
1. Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz
Wydział Prawa i Administracji

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Roman Reszel
Wydział Biologiczno-Rolniczy
3. Dr hab. prof. UR Marek Nalepa
Wydział Filologiczny
4. Dr hab. prof. UR Andrzej Nowakowski
Wydział Wychowania Fizycznego
5. Dr hab. prof. UR Jerzy Tosik-Warszawiak
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
6. Dr hab. prof. UR Dariusz Wojakowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
7. Dr Grzegorz Bonusiak
Wydział Prawa i Administracji
8. Dr inż. Artur Ostromęcki
Wydział Ekonomii
9. Dr Wiesława Walc
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
10. Mgr Danuta Dziadek
Administracja UR
11. Stud. Tobiasz Serafin
Wydział Prawa i Administracji
12. Michał Skóra
Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA DS. ROZWOJU KADRY, BADAŃ NAUKOWYCH
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Przewodniczący:
1. Prof. dr hab. Leszek Słupecki
Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wiceprzewodniczący:
2. Dr hab. prof. UR Lucyna Leniowska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Członkowie:
3. Prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz
Wydział Socjologiczno-Historyczny
4. Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Wydział Socjologiczno-Historyczny
5. Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
6. Prof. dr hab. Roman Maciej Kalina
Wydział Wychowania Fizycznego
7. Prof. dr hab. Ryszard Kępa
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
8. Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
Wydział Medyczny
9. Dr hab. prof. UR Józef Drewniak
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
10. Dr hab. n. med. prof. UR Bożena Kaczmarek-Borowska
Wydział Medyczny
11. Dr hab. prof. UR Grzegorz Kleparski
Wydział Filologiczny
12. Dr hab. prof. UR Krzysztof Kukuła
Wydział Biologiczno-Rolniczy
13. Dr hab. prof. UR Marek Jan Olbrycht
Wydział Socjologiczno-Historyczny
14. Dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
15. Dr hab. prof. UR Paweł Paluch
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
16. Dr hab. prof. UR Marek Stanisz
Wydział Filologiczny
17. Dr inż. Colin F. Hales
Wydział Ekonomii
18. Dr Anna Steliga
Wydział Sztuki
19. Stud. Tomasz Bieleń
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
20. Stud. Paweł Horodko
Wydział Wychowania Fizycznego

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodnicząca:
1. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
Wydział Biologiczno-Rolniczy

Wiceprzewodniczący:
2. Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
3. Dr hab. prof. UR Romana Kolarzowa
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
Członkowie:
4. Prof. dr hab. Zofia Czapiga
Wydział Filologiczny
5. Prof. dr hab. Zbigniew Rykiel
Wydział Socjologiczno-Historyczny
6. Dr hab. prof. UR Piotr Gronkowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
7. Dr hab. inż. prof. UR Maria Grzybek
Wydział Ekonomii
8. Dr hab. prof. UR Mirosław Herbowski
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
9. Dr hab. prof. UR Jan Maciej Maciuch
Wydział Sztuki
10. Dr hab. n. med. prof. UR Sławomir Snela
Wydział Medyczny
11. Dr hab. prof. UR Leszek Suszycki
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
12. Dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk
Wydział Wychowania Fizycznego
13. Dr Eugeniusz Moczuk
Wydział Prawa i Administracji
14. Dr Sławomira Pusz
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
15. Stud. Jakub Kaźmierczyk
Wydział Wychowania Fizycznego

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

Członkowie:
1. Dr Katarzyna Cwynar
Wydział Sztuki
2. Dr Agata Ćwik
Wydział Biologiczno-Rolniczy
3. Dr Ewa Dźwierzyńska
Wydział Filologiczny
4. Dr Anna Golonka
Wydział Prawa i Administracji
5. Ks. dr Janusz Miąso
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
6. Dr Ewa Nidecka
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
7. Dr inż. Jadwiga Pawłowska-Mielech
Wydział Ekonomii
8. Dr Ewa Polak
Wydział Wychowania Fizycznego
9. Dr Wojciech Rusek
Wydział Medyczny
10. Dr Magdalena Wasilewicz
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
11. Dr Lech Zaręba
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
12. Mgr Hubert Kotarski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
13. Stud. Agnieszka Bielecka
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
14. Stud. Paweł Gątarski
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
15 Stud. Ilona Kępczyk
Wydział Filologiczny
16. Stud. Fabian Lic
Wydział Prawa i Administracji
17. Stud. Piotr Matłosz
Wydział Medyczny
18. Stud. Witold Motyka
Wydział Ekonomii
19. Stud. Piotr Parawa
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
20. Stud. Bogdan Saletnik
Wydział Biologiczno-Rolniczy
21. Stud. Barbara Serafin
Wydział Wychowania Fizycznego
22. Stud. Martyna Śliwa
Wydział Sztuki
23. Stud. Małgorzata Trybulec
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
24. Stud. Grzegorz Wrona
Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

Członkowie:
1. Dr Anna Batiuk
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
2. Dr Marzanna Deniziak
Wydział Biologiczno-Rolniczy
3. Dr Monika Klejnowska
Wydział Prawa i Administracji
4. Dr Paweł Król
Wydział Wychowania Fizycznego
5. Dr Waldemar Lib
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
6. Dr Aleksandra Mach
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
7. Dr inż. Artur Ostromęcki
Wydział Ekonomii
8. Dr Teresa Pop
Wydział Medyczny
9. Dr Damian Pyrkosz
Wydział Filologiczny
10. Dr Anna Steliga
Wydział Sztuki
11. Mgr Zbigniew Jakubek
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
12. Mgr Grzegorz Maroń
Wydział Prawa i Administracji
13. Stud. Paweł Antosz
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
14. Stud. Ewelina Bryła
Wydział Prawa i Administracji
15. Stud. Paulina Dronka
Wydział Sztuki
16. Stud. Edyta Fura
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
17. Stud. Monika Gorzynik
Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
18. Stud. Jakub Kaźmierczyk
Wydział Wychowania Fizycznego
19. Stud. Andżelika Kłapa
Wydział Ekonomii
20. Stud. Marek Kobylarz
Wydział Socjologiczno-Historyczny
21. Stud. Katarzyna Pikula
Wydział Biologiczno-Rolniczy
22. Stud. Natalia Słowik
Międzywydziałowy Instytut Filozofii
23. Stud. Łukasz Szczepański
Wydział Filologiczny
24. Stud. Krzysztof Władyka
Wydział Medyczny


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-03-04 14:43
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-03-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-04
Stronę obejrzano: 168713 razy
[+]