Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.01.2020 r.
30.01.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 30 stycznia 2020 r.

 

 1. Wręczenie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzających przyznanie studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego stypendium za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2019/2020.
 2. Zmiany w składzie osobowym Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 464/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego (zmienionego Uchwałą nr 470/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r.)
 4. Zaopiniowanie wniosku Kolegium Nauk Przyrodniczych o przyznanie Prof. Andriy Kovalskiy statusu profesora wizytującego w Instytucie Nauk Fizycznych.
 5. Zaopiniowanie wniosku Kolegium Nauk Medycznych o przyznanie dr. n. med. Zbigniewowi Żyliczowi statusu profesora wizytującego w Instytucie Nauk Medycznych.
 6. Przyjęcie zmian w Uchwale nr 517/12/2019 Senatu UR z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie barw Kolegiów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwalenie Regulaminu Ceremoniału Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwalenie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.
 12. Zmiany w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 13. Zatwierdzenie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 14. Uchwalenie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
 15. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2020-01-30 15:05
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-01-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-01-30
Stronę obejrzano: 239 razy
[+]