Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.11.2008 r.
27.11.2008 r.

Z OBRAD SENATU

Listopadowe posiedzenie Senatu (27 listopada br.) rozpoczęło się od przedstawienia przez panią mgr Krystynę Serwatko, dyrektora Biblioteki UR, informacji o funkcjonowaniu i zadaniach Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej. Działalność PBC zainicjowana została przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w lipcu 2007 r. Instytucja ma na celu: utrwalenie w formie cyfrowej i udostępniania w Internecie cennych zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem dorobku piśmienniczego województwa podkarpackiego; scalanie na wspólnej platformie zasobu cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów rozproszonych w regionie; ochronę i archiwizację zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów; promowanie piśmiennictwa naukowego, społecznego i kulturowego regionu Podkarpacia.

Senatorowie rozpatrzyli też wnioski rad wydziałów o zatrudnienie na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych: prof. dra hab. n. farm. Zdzisława Chilmonczyka (Wydział Medyczny), dra hab. Wiesława Grzegorczyka (Wydział Sztuki) oraz dra hab. inż. Pawła Czarnoty (Wydział Biologiczno-Rolniczy). Głosowano również w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej UR - wybrano dra hab. prof. UR Stanisława Pieprznego z Wydziału Prawa i Administracji.

Senatorowie poparli również projekt utworzenia w Uczelni fundacji Amicus Uniwersitatis Resoviensis. Podjęto również uchwałę aprobującą utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii. Podczas listopadowego posiedzenia Senatu Rektor Uczelni, prof. dr hab. Stanisław Uliasz przedstawił także informacje związane z podpisaniem pierwszej umowy (w Programie Rozwój Polski Wschodniej) pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetem Rzeszowskim. Projekt dotyczy Centrum Dydaktyczno-Naukowego Zalesie. Senatorowie mogli obejrzeć film obrazujący szczegóły tego przedsięwzięcia.

M.D.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:21
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3432 razy
[+]