Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 19.05.2008
19.05.2008

Senat 19.05.2008 r.

Majowe posiedzenie Senatu (19.05.2008) odbyło się w obiekcie Uniwersytetu w Iwoniczu. Pałac ten wraz z przyległym terenem (6,25 ha) został Uniwersytetowi przekazany przez wojewodę podkarpackiego w 2003 r. Na remont bardzo zniszczonego obiektu i niezbędnie prace w przyległym parku Uczelnia pozyskała pieniądze ze środków unijnych oraz MNiSW. W Iwoniczu powstało Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej UR.

Senatorowie zajęli się, zgodnie z programem posiedzenia, szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok akademicki 2009/2010. Przyjęto zasady rekrutacji a studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, dla pozostałych wydziałów zasady rekrutacji na studia I i II stopnia.

Rozpatrywano również dwie sprawy osobowe, zgłoszone przez: Wydział Socjologiczno-Historyczny (przyjęcie do pracy ks. dra hab. Witolda Jedynaka) i wniosek Międzywydziałowego Instytutu Filozofii (przedłużenie zatrudnienia dr. hab. Leszkowi Gaworowi).

Sporo emocji wywołała sprawa oferty Klubu Sportowego "Resovia" dotyczącą propozycji przejęcia obiektów będących własnością Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przypomniano tu stanowiska senackich komisji, które uważają, że Uczelnia powinna zachować prawo własności zakupionego przed kilku laty stadionu i jego otoczenia. Wystąpienie najbardziej zainteresowanego w tej sprawie, prof. K. Obodyńskiego, dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, koncentrowało się na ekonomicznych aspektach użytkowania "Resovii" - Wydział ma szansę zlikwidować deficyt, jeśli nie będzie ponosił kosztów utrzymania obiektu. Byłoby też dla niego korzystniejszym wynajmowanie innych obiektów w Rzeszowie niż posiadanie własnego stadionu. Takie przedstawienie sprawy spotkało się z ripostą kilku senatorów, którzy uważali, że za zajęcia studentów na stadionie powinny płacić wszystkie wydziały, a stadion jako obiekt jest pewnie niezbędny kierunkowi wf. do pozyskania pozytywnej akredytacji. Nie do przyjęcia przez Uczelnię jest również oferta sprzedaży obiektu za cenę sprzed kilku lat. Podkreślano, że sprzedaż niesie zagrożenie utraty wiarygodności Uniwersytetu w pozyskiwaniu pieniędzy z unijnych programów; bowiem stadion był remontowany za unijne i ministerialne pieniądze. Senatorowie przypominali też inne stanowisko władz Wydziału Wychowania Fizycznego, które wielokrotnie prezentowano podczas przejmowania przez UR bardzo wówczas zniszczonego obiektu. Nieodosobnione były wypowiedzi, że nawet po zwrocie pozyskanych funduszy, Uczelnia nie będzie już wiarygodnym partnerem dla zespołów decydujących o rozdziale kolejnych środków. Senatorowie - studenci pytali o szczegóły planowanej inwestycji: "Jaki jest realny koszt projektowanych obiektów sportowych i jakie są źródła finansowania?", "Skąd "Resovia" ma kapitał prawie 50 mln, jeśli jeszcze niedawno nie była w stanie opłacić rachunków za wodę i centralne ogrzewanie?", "Kto jest tajemniczym inwestorem?", "Czy nowa spółka dysponować będzie tylko kapitałem polskim?". W konsekwencji padały w dyskusji sugestie, aby w razie potrzeby teren wyceniła zewnętrzna firma, a wynajęta kancelaria prawna broniła i w perspektywie ochroniła interesy UR.

Senat przyjął też jedną poprawkę do regulaminu studiów oraz dyskutował o możliwości "wyjątkowego przyjmowania" (z pominięciem zasad rekrutacji) laureatów różnych lokalnych olimpiad.

Jeszcze raz senatorowie - przez przyjęcie dwóch uchwał - pozytywnie odpowiedzieli na ofertę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o prowadzeniu kształcenia zamawianego (na kierunkach: biotechnologia i matematyka).

Senatorowie dyskutowali też o propozycji Minerstwa w zakresie zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym; uznano, że najpełniejsze stanowisko w tej sprawie zawiera uchwała RW Socjologiczno-Historycznego.

Senat w przyjętej uchwale zwiększył rezerwę finansową Rektora z 5% do 7% budżetu oraz zmniejszył wydatki na jednostki pozawydziałowe z 18% do 16% budżetu.

L. B.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 4863 razy
[+]