Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2009/2010)

Terminy zwyczajnych posiedzeń
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
w roku akademickim 2009/2010

 semestr zimowy

  • 24 września 2009 r.
  • 29 października 2009 r.
  • 26 listopada 2009 r.
  • 17 grudnia 2009 r.
  • 28 stycznia 2010 r.

semestr letni

  • 25 lutego 2010 r.
  • 25 marca 2010 r.
  • 22 kwietnia 2010 r.
  • 27 maja 2010 r.
  • 24 czerwca 2010 r.

 

Uchwała nr 108/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 24 września 2009 r.
w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu
w roku akademickim 2009/2010

Na podstawie §2 pkt 2 Regulaminu obrad Senatu z 22 września 2005 r. ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2009/2010.

semestr zimowy:

24 września 2009 r.
– informacja o badaniach naukowych

29 października 2009 r.
– realizowane i planowane inwestycje Uniwersytetu Rzeszowskiego

26 listopada 2009 r.
– informacja o działalności Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2008/2009
– 10 lat UR – wstępny program święta Uniwersytetu

17 grudnia 2009 r.
– informacja o rekrutacji na studia I, II, III stopnia; raport o funkcjonowaniu elektronicznego systemu rekrutacji

28 stycznia 2010 r.
– problemy studentów niepełnosprawnych w UR; sprawozdanie pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych


semestr letni:

25 lutego 2010 r.
– przyjęcie planu rzeczowo-finansowego UR na 2010 r.
– Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – szanse uzyskania uprawnień do prowadzenia przewodów doktorskich

25 marca 2010 r.
– ocena działalności uczelni, zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora i sprawozdania finansowego UR oraz ocena działalności Rektora
– zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra, Medale KEN i odznaczenia państwowe

22 kwietnia 2010 r.
– przyjęcie uchwały w sprawie pensum w roku akademickim 2010/2011
– ocena dorobku naukowego kadry UR za 2009 r.

27 maja 2010 r.  
– uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2011/2012 (studia I, II, III stopnia)

24 czerwca 2010 r.
– programy unijne w Uniwersytecie Rzeszowskim

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-10-19 14:05
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-10-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-10-19
Stronę obejrzano: 4244 razy
[+]