Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor
1. Prof. dr hab. Stanisław ULIASZ

Prorektorzy
2. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO
3. Dr hab. prof. UR Elżbieta DYNIA
4. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

Wydział Biologiczno-Rolniczy         
5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
6. Prof. dr hab. Maria DROBA
7. Prof. dr hab. Roman RESZEL
8. Dr hab. prof. UR Janina KANIUCZAK
9. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
10. Dr inż. Józef GORZELANY
11. Stud. Adrian WUJEC

Wydział Ekonomii    
12. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
13. Dr hab. inż. prof. UR Maria GRZYBEK
14. Dr hab. prof. UR Roman SABIK
15. Dr inż. Colin HALES
16. Stud. Grzegorz KOLASIŃSKI

Wydział Filologiczny 
17. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
18. Dr hab. prof. UR Grzegorz KLEPARSKI
19. Dr hab. prof. UR Marek NALEPA
20. Dr hab. prof. UR Marek STANISZ
21. Dr Kazimierz SUROWIEC

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy        
22. Prof. dr hab. Józef TABOR
23. Prof. dr hab. Stanisław DROŻDŻ
24. Prof. dr hab. Ryszard KĘPA
25. Dr hab. prof. UR Józef DREWNIAK
26. Prof. dr hab. Waldemar FURMANEK
27. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
28. Dr hab. prof. UR inż. Tadeusz KWATER
29. Dr Piotr PUSZ

Wydział Medyczny   
30. Prof. dr hab. Andrzej KWOLEK
31. Prof. dr hab. Paweł JANUSZEWICZ
32. Dr hab. prof. UR Piotr SOCHA
33. Dr hab. prof. UR Anna WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA
34. Stud. Dawid PAŚKO

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny            
35. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
36. Prof. Marta WIERZBIENIEC
37. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
38. Dr hab. prof. UR Leszek SUSZYCKI
39. Dr Ryszard PĘCZKOWSKI
40. Stud. Beata DENCIKOWSKA

Wydział Prawa i Administracji        
41. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
42. Prof. dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ
43. Dr hab. prof. UR Jan OLSZEWSKI
44. Dr Grzegorz BONUSIAK
45. Stud. Tobiasz SERAFIN

Wydział Socjologiczno-Historyczny
46. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
47. Prof. dr hab. Henryk CIMEK
48. Prof. dr hab. Marian MALIKOWSKI
49. Prof. dr hab. Leszek SŁUPECKI
50. Dr hab. prof. UR Marek OLBRYCHT
51. Dr hab. prof. UR Wacław WIERZBIENIEC
52. Dr Jan PISULIŃSKI

Wydział Sztuki          
53. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
54. Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
55. Dr hab. prof. UR Marlena MAKIEL-HĘDRZAK
56. Stud. Martyna ŚLIWA

Wydział Wychowania Fizycznego    
57. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
58. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
59. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
60. Ks. dr Adam PODOLSKI

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii         
61. Dr hab. prof. UR Marek KOZIOROWSKI
62. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO

Międzywydziałowy Instytut Filozofii   
63. Prof. dr hab. Andrzej L. ZACHARIASZ
64. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
65. Stud. Rafał GODEK

Przedstawiciel doktorantów 
66. Mgr Paweł STAWARZ

Jednostki Międzywydziałowe          
67. Mgr Maria WIĘCKO

Pracownicy niebędący nauczycielami         
68. Mgr Danuta DZIADEK
69. Mgr inż. Mariusz TEJCHMAN
70. Mgr inż. Barbara FIEJDASZ-WOLAK

Członkowie Senatu z głosem doradczym    
71. Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK
72. Mgr Janina KUT
73. Mgr Krystyna SERWATKO

Przedstawiciele Związków Zawodowych     
74. Dr Anna BATIUK
75. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-10-19 14:03
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-10-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-10-19
Stronę obejrzano: 203105 razy
[+]