Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Kolegia » Kolegium Nauk Społecznych
Kolegium Nauk Społecznych

Prorektor

dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
mail: prorektor.cs@ur.edu.pl

 

Dyrektor Biura Kolegium

Magdalena Magdziak
mail: magdziak@ur.edu.pl, cs@ur.edu.pl

tel. 17 872 10 11, pok. nr 36, budynek A2

Dziekan

Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR                             
tel. 17 872 1451,
mail: dziekan.cs@ur.edu.pl, pok. nr  33

 

Prodziekani

dr Aleksandra Mach                                                          

dr Marcin Niemczyk                                                         

dr Bogdan Wierzbiński                                                    

dr Hubert Kotarski

 

Dyrektor Dziekanatu

Małgorzata Smyczek
tel. 17 872 1452,
mail: msmyczek@ur.edu.plpok. nr 31a, budynek A2

 

Dyrektorzy

1. Instytut Ekonomii i Finansów – dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR

2.Instytut Pedagogiki – dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

3. Instytut Nauk o Polityce – prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska  

4. Instytut Nauk Socjologicznych – ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR    

5. Instytut Nauk Prawnych- dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR   


Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-07 15:03
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-07
Stronę obejrzano: 8153 razy
[+]