Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Kolegia » Kolegium Nauk Medycznych
Kolegium Nauk Medycznych

Prorektor

prof. n.med. dr hab. Artur Mazur
tel. 17 872 11 53
pok. 17

 

Dyrektor Biura Kolegium

Bożena Kamińska
tel. 17 872 11 53
email: cm@ur.edu.pl
pok. 17

 

Dziekan

dr hab. n. med. Edyta Barnaś, prof. UR                         
pok. 215, ul.Kopisto 2a 
tel.17 8721112

 

Prodziekani

dr Rafał Podgórski                                            
pokój 215,
ul.Kopisto 2a
 tel.17 8721112

dr n. med. Małgorzata Marć                                           
pokój 215, ul.Kopisto 2a
tel.17 8721112

dr Maciej Huzarski             
ul. Towarnickiego 3 
pokój 17 B
 17 8721844

Dyrektor Dziekanatu

Anna Wisz
tel.17 872 11 07

pok.214  
email:  dziekanatcm@ur.edu.pl

 

Pełnomocnik

dr Agnieszka Guzik                           
pokój 215
tel.17 8721112
ul.Kopisto 2a                      

Dyrektorzy

1. Instytut Nauk Medycznych:

 prof. dr hab. n.med. Adam Reich  
 ul. Warzywna 1 a, p.335
 tel.17 872 1145

2. Instytut Nauk o Zdrowiu:

dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR
ul. Hoffmanowa 25
tel. 17 872 29 22

3. Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej:

prof. dr hab. Wojciech Czarny,
pokój nr 15, ul. Towarnickiego 3,
pok. 17 872 1841


Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-07 14:46
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-07
Stronę obejrzano: 10339 razy
[+]