Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Dziekani
Dziekani

 

Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych
Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
Dziekan Kolegium Nauk Społecznych
Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR
Dziekan Kolegium Nauk Medycznych
Dr hab. n. med. Edyta Barnaś, prof. UR
Dziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych

dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR  

Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-07 11:51
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-07
Stronę obejrzano: 80234 razy
[+]