Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Kolegia » Kolegium Nauk Przyrodniczych
Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

Prorektor –dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

Dyrektor Biura Kolegium – Anna Wieczorek, 
pokój-43,
tel. 17 851 8531

Dyrektor Dziekanatu - Dorota Rączka-Laska,
pokój-45,
tel. 17 851 8511

Dziekan:

dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR                                     

Prodziekani:

dr Anna Szpila                                                                   

dr Teresa Noga                                                                  

Dyrektorzy:                               

1. Instytut Matematyki – prof. dr hab. Wiesław Śliwa      

2. Instytut Nauk Fizycznych – dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR      

3. Instytut Informatyki- dr hab. Jan Bazan, prof. UR     

4. Instytut Biologii i Biotechnologii – dr hab. Robert Pązik, prof. UR        

5. Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska- dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR   

6. Instytut Technologii Żywności i Żywienia – dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR   

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-04 12:50
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-04
Stronę obejrzano: 9006 razy
[+]