Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.09.2019 r.
26.09.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 26 września 2019 r.

 

 1. Głosowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Aleksandrowi Kośko.
 2. Przyjęcie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Zmiany w Uchwale nr 464/06/2019 Senatu UR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Powołanie składu osobowego Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję  2019-2023.
 5. Sprawy osobowe:
 • wniosek Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Mirosława Markiewicza na stanowisku profesora,
 • wniosek Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Joanny Niemiec
  na stanowisku profesora uczelni,
 • wniosek Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Beaty Sas-Korczyńskiej na stanowisku profesora uczelni.
 1. Zmiany w składach komisji senackich.
 2. Uchwalenie Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 407/02/2019 Senatu UR z dnia 28 lutego 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR.
 5. Zmiany w Uchwale nr 448/05/2019 Senatu UR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.
 6. Przyjęcie Regulaminu przeprowadzania przez Senat UR czynności związanych
  z postępowaniem o nadanie tytułu profesora w sprawach wszczętych przed dniem
  30 kwietnia 2019 r.
 7. Zatwierdzenie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Zmiany w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu UR w sprawie ustalenia programów studiów
  w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-03 17:30
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-03
Stronę obejrzano: 1772 razy
[+]