Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2019
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2019

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 31 stycznia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 398/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.
 2. Uchwała nr 399/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
 3. Uchwała nr 400/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 tycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 391/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 401/01/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i  rodzajów stanowisk na UR oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny.
 5. Uchwała nr 402/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 403/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 7. Uchwała nr 404/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 lutego 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 405/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 406/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie kandydatur do Rady Doskonałości Naukowej.
 3. Uchwała nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR.
 4. Uchwała nr 408/02/2019Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 409/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 6. Uchwała nr 410/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 411/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: polonistyka dla obcokrajowców studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 8. Uchwała nr 412/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku: polonistyka dla obcokrajowców, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 413/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 marca 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 414/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 415/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do Złotego Medalu Zasłużony  Kulturze – Gloria  Artis.
 3. Uchwała nr 416/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 417/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Genowefie Kruczek-Kowalskiej Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 418/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 419/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni, zmienionej Uchwałą nr 398/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
 7. Uchwała nr 420/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 283/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 8. Uchwała nr 421/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 422/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 10. Uchwała nr 423/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 296/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2018-2025”.   


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 4 kwietnia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 kwietnia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 425/04/2019 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok.
 2. Uchwała nr 426/04/2019 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018oraz zwiększenie funduszu zasadniczego.
 3. Uchwała nr 427/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 390/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 4. Uchwała nr 428/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 429/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienionej Uchwałą nr 529/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 430/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim do dyscyplin naukowych lub artystycznych.
 7. Uchwała nr 431/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 (zmieniona Uchwałą nr 392/12/ 2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r.).
 8. Uchwała nr 432/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 433/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 10. Uchwała nr 434/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia angielska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 11. Uchwała nr 435/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia angielska studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 12. Uchwała nr 436/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia germańska,studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 13. Uchwała nr 437/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia germańska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 14. Uchwała nr 438/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia germańska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 15. Uchwała nr 439/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie utworzenia kierunku filologia germańska studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 16. Uchwała nr 440/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 17. Uchwała nr 441/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska, studia  pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 18. Uchwała nr 442/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia rosyjska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 19. Uchwała nr 443/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 20. Uchwała nr 444/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
 21. Uchwała nr 445/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uruchomienia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego. Uchwała nr 446/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia w 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 22. Uchwała nr 447/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania na członka pierwszej Rady UR


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 maja 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 448/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.
 2. Uchwała nr 449/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski.
 3. Uchwała nr 450/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 451/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Fundacji AMICUS UNIVERSITATIS RESSOVIENSIS.
 5. Uchwała nr 452/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania likwidatora Fundacji AMICUS UNIVERSITATIS RESSOVIENSIS.
 6. Uchwała nr 453/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 454/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 455/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 456/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia.

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 czerwca 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 457/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020
 2. Uchwała nr 458/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie oceny funkcjonowania Uczelni, na podstawie sprawozdania Rektora.
 3. Uchwała nr 459/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
 4. Uchwała nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 461/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dni 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021.
 7. Uchwała nr 463/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Uchwała nr 464/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 465/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD).
 10. Uchwała nr 466/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o  zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 467/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego.

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 września 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 468/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 469/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 470/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 464/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 471/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2019-2023.
 5. Uchwała nr 472/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora.
 6. Uchwała nr 473/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 7. Uchwała nr 474/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 8. Uchwała nr 475/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowej.
 9. Uchwała nr 476/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. 
 10. Uchwała nr 477/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 478/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Uchwała nr 479/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR.
 13. Uchwała nr 480/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 448/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.
 14. Uchwała nr 481/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania przez Senat UR czynności związanych z postępowaniem o nadanie tytułu profesora w sprawach wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 15. Uchwała nr 482/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 16. Uchwała nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 17. Uchwała nr 484/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą Uchwałę nr 460/06/2019 Senatu UR w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-03 17:28
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-10-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-03
Stronę obejrzano: 11364 razy
[+]