Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

 

 1. s. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Pedagogiczny
 2. dr Wojciech Bajorek – zastępca przewodniczącego
  Wydział Wychowania Fizycznego
 3. dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
  Wydział Biotechnologii
 5. dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 6. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 7. dr Anna Szpila
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 8. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
  Wydział Medyczny
 9. dr Tomasz Zając
  Wydział Muzyki
 10. dr Aleksandra Mach
  Wydział Pedagogiczny
 11. dr Marcin Niemczyk
  Wydział Prawa i Administracji
 12. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. dr Magdalena Uchman
  Wydział Sztuki
 14. dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
  Centrum Języków Obcych
 15. stud. Kinga Kruczek
  Wydział Filologiczny
 16. stud. Łukasz Stępień
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 17. mgr Ireneusz Wojaczek
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

 

KOMISJA DS. ROZWOJU

 

 1. dr hab. Jan Bazan, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 2. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela – zastępca przewodniczącego
  Wydział Medyczny
 3. dr inż. Grażyna Gajdek
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 5. dr inż. Bogdan Wierzbiński
  Wydział Ekonomii
 6. dr Małgorzata Dziedzic
  Wydział Filologiczny
 7. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
  Wydział Medyczny
 8. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
  Wydział Muzyki
 9. dr Waldemar Lib
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
  Wydział Prawa i Administracji
 11. dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. dr hab. Marek Olszyński, prof. UR
  Wydział Sztuki
 13. dr hab. Paweł Król, prof. UR
  Wydział Wychowania Fizycznego
 14. mgr Tomasz Świątek
  Centrum Sportu i Rekreacji
 15. stud. Adrianna Martyna
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. stud. Jolanta Skubisz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 17. mgr Karolina Kumka
  Wydział Filologiczny

 

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

 1. prof. dr hab. Wojciech Czarny – przewodniczący komisji
  Wydział Wychowania Fizycznego
 2. dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Ekonomii
 3. mgr Wiesława Janusz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 5. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 6. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR
  Wydział Medyczny
 8. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
  Wydział Muzyki
 9. dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr Paweł Majka
  Wydział Prawa i Administracji
 11. dr hab. Paweł Grata, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
  Wydział Sztuki
 14. dr Sławomir Schultis
  Centrum Języków Obcych
 15. Mieczysław Piekarz
  Biblioteka UR
 16. stud. Klaudia Błasiak
  Wydział Ekonomii

KOMISJA STATUTOWA

 

 1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Filologiczny
 2. dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 3. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 5. dr inż. Lidia Kaliszczak
  Wydział Ekonomii
 6. dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. dr Julian Skrzypiec
  Wydział Medyczny
 8. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
  Wydział Muzyki
 9. ks. dr Wiesław Matyskiewicz
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr Marcin Niemczyk
  Wydział Prawa i Administracji
 11. prof. dr hab. Tadeusz Boruta
  Wydział Sztuki
 12.  dr Wojciech Bajorek
  Wydział Wychowania Fizycznego
 13. dr Danuta Hejda
  Centrum Kultury i Języka Polskiego „POLONUS”
 14. stud. Kamila Sikorska
  Wydział Medyczny
 15. stud. Jakub Rzeźniczek
  Wydział Prawa i Administracji
 16. mgr Barbara Drygaś
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DS. NAUKI

 

 1. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Medyczny
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr hab. Robert Pązik, prof. UR 
  Wydział Biotechnologii
 4. dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 5. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 6. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
  Wydział Muzyki 
 8. dr Małgorzata Zarębińska
  Wydział Muzyki
 9. dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
  Wydział Prawa i Administracji
 11. dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. dr Anna Steliga
  Wydział Sztuki
 13. prof. dr hab. Wojciech Cynarski
  Wydział Wychowania Fizycznego
 14. dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 15. dr Miłosz Szczudło
  Centrum Sportu i Rekreacji
 16. stud. Mateusz Śliwa
  Wydział Ekonomii    
 17. stud. Karolina Maternia
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 18. mgr Matylda Zatorska
  Wydział Filologiczny

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

 1. prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka – przewodnicząca
  Wydział Prawa i Administracji
 2. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Filologiczny
 3. dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 4. dr hab. Maciej Balawejder, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 6. dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR
  Wydział Ekonomii
 7. dr Joanna Baran
  Wydział Medyczny
 8. dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
  Wydział Muzyki
 9. ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr hab. Artur Mordka, prof. UR
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR
  Wydział Sztuki
 12. prof. dr hab. Jan Junger
  Wydział Wychowania Fizycznego
 13. dr Marta Rzepecka
  Centrum Języków Obcych
 14. stud. Kinga Kruczek
  Wydział Filologiczny
 15. stud. Marta Łukasik
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 16. stud.
  (wakat)

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

 1. dr Agata Ćwik – przewodnicząca komisji
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr Anna Tabęcka-Łonczyńska
  Wydział Biotechnologii
 3. dr Jolanta Wojnar
  Wydział Ekonomii
 4. dr hab. Dorota Osuchowska, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr Przemysław Kolek
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 6. dr Grzegorz Magoń
  Wydział Medyczny
 7. dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR
  Wydział Muzyki
 8. dr Jakub Czopek
  Wydział Pedagogiczny
 9. dr Konrad Kędzierski
  Wydział Prawa i Administracji
 10. dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
  Wydział Sztuki
 12. dr Justyna Lenik
  Wydział Wychowania Fizycznego
 13. stud. Karolina Maternia
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 14. stud. (wakat)
  Wydział Biotechnologii
 15. Izabela Rożek
  Wydział Ekonomii
 16. stud. Kamil Klimkiewicz
  Wydział Filologiczny
 17. stud. Marta Łukasik
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 18. stud. Magdalena Olszewska
  Wydział Medyczny
 19. stud. Magdalena Bukała
  Wydział Muzyki
 20. stud. Marzena Baran
  Wydział Pedagogiczny
 21. stud. Magdalena Jarząbek
  Wydział Prawa i Administracji
 22. stud. (wakat)
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 23. stud. Ewelina Pociask
  Wydział Sztuki
 24. stud. Damian Gałan
  Wydział Wychowania Fizycznego

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

 1. dr hab. Anna Golonka, prof. UR – przewodnicząca komisji
  Wydział Prawa i Administracji
 2. dr Marzanna Deniziak
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
  Wydział Biotechnologii
 4. dr Dorota Jankowska
  Wydział Ekonomii
 5. dr Grzegorz Jaśkiewicz
  Wydział Filologiczny
 6. dr Marta Łuszczak
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. dr n. o zdr. Justyna Wyszyńska
  Wydział Medyczny
 8. dr Bożena Stasiowska-Chrobak
  Wydział Muzyki
 9. dr Beata Gumienny
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr Jarosław Kinal
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR
  Wydział Sztuki
 12. dr Paweł Ostrowski
  Wydział Wychowania Fizycznego
 13. stud. Mariola Krempa
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 14. (wakat)
  Wydział Biotechnologii
 15. stud. Mateusz Śliwa
  Wydział Ekonomii
 16. stud. Wiktoria Gierlach
  Wydział Filologiczny
 17. stud. Łukasz Stępień
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 18. stud. Sebastian Matłosz
  Wydział Medyczny
 19. stud. Joanna Korneńko
  Wydział Muzyki
 20. stud. Marcelina Misiewicz
  Wydział Pedagogiczny
 21. stud. Sebastian Czechowicz
  Wydział Prawa i Administracji
 22. (wakat)
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 23. stud. Karolina Pociask
  Wydział Sztuki
 24. stud. Natalia Nowosielska
  Wydział Wychowania Fizycznego

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Roman Magryś, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr Mira Malczyńska-Biały
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. dr Hubert Kotarski
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. mgr Patryk Kosowski
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. mgr Karol Skrobacz|
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. mgr Łukasz Stec
  Wydział Filologiczny
 10. mgr Tomasz Kasza
  Wydział Filologiczny
 11. mgr Sławomir Bździuch
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. mgr Andrzej Wajda
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. prof. dr hab. Krzysztof  Kukuła
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr Beata Guzowska
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. dr Wojciech Kwieciński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. mgr Natalia Tańska
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. mgr Karol Skrobacz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. mgr Matylda Zatorska
  Wydział Filologiczny
 10. mgr Damian Niezgoda
  Wydział Filologiczny
 11. mgr Judyta Rebizant
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. mgr Paweł Kocańda
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-03 17:25
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-10-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-03
Stronę obejrzano: 180836 razy
[+]