Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Kolegia » Kolegium Nauk Humanistycznych
Kolegium Nauk Humanistycznych

Prorektor – dr hab. Paweł Grata, prof. UR
tel.17 872 14 94
mail:
biuro.ch.@ur.edu.pl
pok. 31

Dyrektor Biura Kolegium – Greta Kaczmarczyk
tel. 17 872 14 94   
mail:mailto:greta-ka@ur.edu.pl

Dziekan:

 

Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR                                       

Prodziekani:

dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof. UR                      

dr Anna Steliga                                                                  

dr Beata Guzowska

Dyrektor Dziekanatu – Dorota Gołąb 17 872 12 04                                            

Dyrektorzy:

1. Instytut Archeologii – dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR        

2. Instytut Historii- dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR                    

3. Instytut Filozofii – dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR         

4. Instytut Neofilologii – dr hab. Agmieszka Uberman                   

5. Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa – dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR 

6. Instytut Muzyki – dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR                         

7. Instytut Sztuk Pięknych – dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR   


Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-03 13:32
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-03
Stronę obejrzano: 6838 razy
[+]