Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Prorektorzy
Prorektorzy

Prorektor
ds. Studenckich
i Kształcenia

Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

tel. 17 872 10 12
e-mail: prorektordsksztalcenia@ur.edu.pl


Prorektor
ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

tel. 17 851 85 30
e-mail: prorektor.cn@ur.edu.pl

 

Prorektor
ds. Kolegium Nauk Społecznych

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

tel. 17 872 10 11
e-mail: prorektor.cs@ur.edu.pl


Prorektor
ds. Kolegium Nauk Medycznych

Prof. n.med. dr hab. Artur Mazur

tel. 17 872 11 53
e-mail: prorektor.cm@ur.edu.pl


Prorektor 
ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

Dr hab. Paweł Grata, prof. UR

tel. 17 872 14 94
e-mail: biuro.ch.@ur.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Marek Koziorowski

tel. 17 872 10 13
e-mail: pelnomocnikdsnauki@ur.edu.pl


Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-02 14:05
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-02
Stronę obejrzano: 69660 razy
[+]