Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

KONKURS NA ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO W ZAKŁADZIE FIZJOLOGII I EKOLOGII ROŚLIN27.09.2019 15:20

Termin składania dokumentów: 08.11.2019

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka27.09.2019 12:58

Termin składania dokumentów: 28.10.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka27.09.2019 12:43

Termin składania dokumentów: 28.10.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej27.09.2019 12:32

Termin składania dokumentów: 28.10.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii i Toksykologii Żywności27.09.2019 11:13

Termin składania dokumentów: 28.10.2019


Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wraz z informacjami o zwyciężcach można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum


Wstawił:Kruba Adrian 2019-10-02 12:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-02
Stronę obejrzano: 128490 razy
[+]