Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Administracja
Administracja

p.o. kanclerza
mgr inż. Jarosław Szlęzak
tel. 872 10 08
fax. 852 21 02

zastępca kanclerza
mgr inż. Barbara Oskroba
główny specjalista ds. inwestycji

tel. 872 10 37
Kwestor
mgr Janina Kut
tel. 872 10 09
Audytor wewnętrzny
mgr Bożena Kot
tel. 872 12 19
Rzecznik
Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Marketingu

dr Henryk Pietrzak
tel. 872 10 26
e-mail:
info@univ.rzeszow.pl
Biuro Karier tel. 872 10 27
e-mail: kariera@univ.rzeszow.pl
Biuro Rektora tel. 872 10 13
Dział Informacji i Promocji tel. 872 10 26
e-mail: info@univ.rzeszow.pl
Dział Inwestycji i Remontów tel. 872 10 59
tel. 872 10 30
e-mail: kotowicz@univ.rzeszow.pl
boskroba@univ.rzeszow.pl
Dział Nauki tel. 872 10 22
e-mail: dznauki@univ.rzeszow.pl
Dział Organizacyjno-Prawny tel. 872 10 61
872 10 18
Dział Spraw Obronnych
i Informacji Niejawnych
tel. 872 19 58
Dział Spraw Osobowych i Płac tel. 872 10 43
e-mail: kadry@univ.rzeszow.pl
Dział Spraw Studenckich i Akredytacji tel. 872 10 25
872 10 24
e-mail: dssa@univ.rzeszow.pl
Dział Toku Studiów

tel. 872 10 21
tel/fax. 872 14 95
e-mail: dztokstu@univ.rzeszow.pl

Dział Współpracy z Zagranicą tel:/fax: 872 10 71
tel.: 872 10 23
e-mail: dzwz@univ.rzeszow.pl
Kancelaria tel. 17 872 10 29
Radcowie Prawni
Inspektor Kontroli Wewnętrznej
tel. 17 872 10 06
Sekcja Administracji tel. 17 872 10 93
tel./fax 17 872 12 87
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji tel. 872 10 90

Wstawił:Szczęsny Jan 2009-02-25 13:09
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-02-25
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-02-25
Stronę obejrzano: 80261 razy
[+]