Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor
Prof. dr hab. Stanisław ULIASZ

Prorektorzy
Dr hab. prof. UR Aleksander BOBKO
Dr hab. prof. UR Elżbieta DYNIA
Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
Prof. dr hab. Maria DROBA
Prof. dr hab. Roman RESZEL
Dr hab. prof. UR Janina KANIUCZAK
Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
Dr inż. Józef GORZELANY
Stud. Adrian WUJEC

Wydział Ekonomii
Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
Dr hab. inż. prof. UR Maria GRZYBEK
Dr hab. prof. UR Roman SABIK
Dr inż. Colin HALES
Stud. Grzegorz KOLASIŃSKI

Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
Dr hab. prof. UR Grzegorz KLEPARSKI
Dr hab. prof. UR Marek NALEPA
Dr hab. prof. UR Marek STANISZ
Dr Kazimierz SUROWIEC
Stud. Kinga TRZNADEL

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Prof. dr hab. Józef TABOR
Prof. dr hab. Stanisław DROŻDŻ
Prof. dr hab. Ryszard KĘPA
Dr hab. prof. UR Józef DREWNIAK
Dr hab. prof. UR Waldemar FURMANEK
Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
Dr inż. Tadeusz KWATER
Dr Piotr PUSZ
Stud. Monika ŁOKAJ

Wydział Medyczny
Prof. dr hab. Andrzej KWOLEK
Prof. dr hab. Paweł JANUSZEWICZ
Dr hab. prof. UR Piotr SOCHA
Dr hab. prof. UR Anna WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA
Stud. Dawid PAŚKO

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
Prof. Marta WIERZBIENIEC
Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
Dr hab. prof. UR Leszek SUSZYCKI
Dr Ryszard PĘCZKOWSKI
Stud. Beata DENCIKOWSKA

Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. prof. UR Stanisław SAGAN
Prof. dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ
Dr hab. prof. UR Jan OLSZEWSKI
Dr Grzegorz BONUSIAK
Stud. Anna ŚWIERAD

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
Prof. dr hab. Henryk CIMEK
Prof. dr hab. Marian MALIKOWSKI
Prof. dr hab. Leszek SŁUPECKI
Dr hab. prof. UR Marek OLBRYCHT
Dr hab. prof. UR Wacław WIERZBIENIEC
Dr Jan PISULIŃSKI
Stud. Karol OZGA

Wydział Sztuki
Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
Dr hab. prof. UR Tadeusz BORUTA
Dr hab. prof. UR Marlena MAKIEL-HĘDRZAK
Stud. Martyna ŚLIWA

Wydział Wychowania Fizycznego
Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
Ks. dr Adam PODOLSKI
Stud. Agata RZESZUTKO

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
Dr hab. prof. UR Marek KOZIOROWSKI
Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
Stud. Paweł GĄTARSKI

Międzywydziałowy Instytut Filozofii
Prof. dr hab. Andrzej L. ZACHARIASZ
Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
Stud. Rafał GODEK

Przedstawiciel doktorantów
Mgr Paweł STAWARZ

Jednostki Międzywydziałowe
Mgr Maria WIĘCKO

Pracownicy niebędący nauczycielami
Mgr Danuta DZIADEK
Mgr inż. Mariusz TEJCHMAN
Mgr inż. Barbara FIEJDASZ-WOLAK

Członkowie Senatu z głosem doradczym
mgr inż. Jarosław SZLĘZAK
Mgr Janina KUT
Mgr Krystyna SERWATKO

Przedstawiciele Związków Zawodowych
Dr Anna BATIUK
Dr Zenon OŻÓG


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-02-19 10:01
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-17
Stronę obejrzano: 187843 razy
[+]