Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
KADENCJA 2008-2012

 

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

  Członkowie:
 • Prof. dr hab. Henryk Cimek
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Prof. dr hab. Sylwester Czopek
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Prof. dr hab. Józef Tabor
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr hab. prof. UR Tadeusz Boruta
  Wydział Sztuki
 • Dr hab. prof. UR Waldemar Furmanek
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr hab. prof. UR Janina Kaniuczak
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dr hab. prof. UR Marek Paluch
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr hab. prof. UR Stanisław Pieprzny
  Wydział Prawa i Administracji
 • Dr hab. prof. UR Stanisław Sadło
  Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
 • Dr hab. prof. UR Zbigniew Suraj
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz
  Wydział Ekonomii
 • Dr inż. Colin F. Hales
  Wydział Ekonomii
 • Dr Tadeusz Kwater
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Ks. dr Adam Podolski
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dr Wioletta Zawitkowska
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Mgr Barbara Fiejdasz-Wolak
  Administracja UR
 • Mgr inż. Mariusz Tejchman
  Administracja UR
 • Stud. Grzegorz Kolasiński
  Wydział Ekonomii
 • Stud. Dawid Paśko
  Wydział Medyczny
 • Stud. Adrian Wujec
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

KOMISJA DS. DECENTRALIZACJI I FINANSÓW

  Członkowie:
 • Prof. dr hab. Maria Droba
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
  Wydział Medyczny
 • Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Prof. dr hab. Józef Tabor
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr hab. prof. UR Waldemar Furmanek
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr hab. prof. UR Józef Jerzy Kierski
  Wydział Sztuki
 • Dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski
  Wydział Ekonomii
 • Dr hab. prof. UR Marek Koziorowski
  Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
 • Dr hab. prof. UR Janusz Skowron
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr hab. prof. UR Zbigniew Stachowski
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 • Dr inż. Józef Gorzelany
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dr Ryszard Pęczkowski
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Jan Pisuliński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Dr Piotr Pusz
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr Kazimierz Surowiec
  Wydział Filologiczny
 • Dr Dariusz Wojakowski
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Mgr Paweł Majka
  Wydział Prawa i Administracji
 • Stud. Grzegorz Kolasiński
  Wydział Ekonomii
 • Stud. Monika Łokaj
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Stud. Karol Ozga
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

KOMISJA STATUTOWA

  Członkowie:
 • Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz
  Wydział Prawa i Administracji
 • Prof. dr hab. Roman Reszel
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dr hab. prof. UR Andrzej Nowakowski
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dr hab. prof. UR Jerzy Tosik-Warszawiak
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Grzegorz Bonusiak
  Wydział Prawa i Administracji
 • Dr inż. Artur Ostromęcki
  Wydział Ekonomii
 • Dr Wiesława Walc
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Dariusz Wojakowski
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Mgr Danuta Dziadek
  Administracja UR
 • Stud. Dawid Paśko
  Wydział Medyczny
 • Stud. Karol Pelc
  Wydział Ekonomii
 • Stud. Tobiasz Serafin
  Wydział Prawa i Administracji

 

KOMISJA DS. ROZWOJU KADRY, BADAŃ NAUKOWYCH
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

  Członkowie:
 • Prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Prof. dr hab. Sylwester Czopek
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Prof. dr hab. Roman Maciej Kalina
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Prof. dr hab. Ryszard Kępa
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
  Wydział Medyczny
 • Prof. dr hab. Leszek Słupecki
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Dr hab. prof. UR Józef Drewniak
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr hab. n. med. prof. UR Bożena Kaczmarek-Borowska
  Wydział Medyczny
 • Dr hab. prof. UR Grzegorz Kleparski
  Wydział Filologiczny
 • Dr hab. prof. UR Krzysztof Kukuła
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dr hab. prof. UR Lucyna Leniowska
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr hab. prof UR Marek Jan Olbrycht
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 • Dr hab. prof. UR Paweł Paluch
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr hab. prof. UR Marek Stanisz
  Wydział Filologiczny
 • Dr inż. Colin F. Hales
  Wydział Ekonomii
 • Stud. Rafał Godek
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 • Stud. Agata Rzeszutko
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Stud. Anna Świerad
  Wydział Prawa i Administracji

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

  Członkowie:
 • Dr hab. prof. UR Stanisław Cieszkowski
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dr hab. prof. UR Jan Olszewski
  Wydział Prawa i Administracji
 • Dr hab. prof. UR Ewa Orlof
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Dr hab. prof. UR Roman Sabik
  Wydział Ekonomii
 • Dr hab. prof. UR Zofia Sokołowicz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dr Grzegorz Bonusiak
  Wydział Prawa i Administracji
 • Dr Mirosław Dymon
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Urszula Gruca-Miąsik
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr n. med. Małgorzata Marć
  Wydział Medyczny
 • Dr Antoni Nikiel
  Wydział Sztuki
 • Dr n. med. Bogdan Obrzut
  Wydział Medyczny
 • Dr Ryszard Pęczkowski
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Wojciech Rusek
  Wydział Medyczny
 • Dr Wojciech Walat
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Dr Antoni Zając
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Wioletta Zawitkowska
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Mgr Maria Więcko
  Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Stud. Katarzyna Pikula
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Stud. Katarzyna Stukus
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Stud. Kinga Trznadel
  Wydział Filologiczny

RADA BIBLIOTECZNA

  Przewodniczący:
 • Dr hab. prof. UR Wojciech Cynarski
  Wydział Wychowania Fizycznego

  Członkowie:
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
  Wydział Filologiczny
 • Dr hab. prof. UR Czesław Lewicki
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr hab. prof. UR Anna Radochońska
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Dr Jacek Balicki
  Wydział Sztuki
 • Dr Krzysztof Kostrzewa
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr inż. Małgorzata Lechwar
  Wydział Ekonomii
 • Dr Alicja Ungeheuer-Gołąb
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Mirosława Zima
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Stud. Rafał Godek
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

  Członkowie:
 • Dr Agata Ćwik
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dr Anna Golonka
  Wydział Prawa i Administracji
 • Ks. dr Janusz Miąso
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Ewa Nidecka
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr inż. Jadwiga Pawłowska-Mielech
  Wydział Ekonomii
 • Dr Ewa Polak
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dr Magdalena Wasilewicz
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Stud. Agnieszka Bielecka
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Stud. Joanna Futyma
  (Wydział Prawa i Administracji)
 • Stud. Paweł Gątarski
  Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
 • Stud. Michał Kostrz
  Wydział Ekonomii
 • Stud. Barbara Padyasek
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Stud. Agata Rzeszutko
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Stud. Martyna Śliwa
  Wydział Sztuki
 • Stud. Adrian Wujec
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Stud. Patrycja Trala
  Wydział Medyczny
 • Stud. Małgorzata Trybulec
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

  Członkowie:
 • Dr Anna Batiuk
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Dr Marzanna Deniziak
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Dr Monika Klejnowska
  Wydział Prawa i Administracji
 • Dr Paweł Król
  Wydział Wychowania Fizycznego
 • Dr Aleksandra Mach
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Mgr Zbigniew Jakubek
  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Mgr Grzegorz Maroń
  Wydział Prawa i Administracji
 • Stud. Krzysztof Goryczka
  Wydział Prawa i Administracji
 • Stud. Piotr Kubas
  Wydział Ekonomii
 • Stud. Mateusz Łuczyszyn
  Wydział Prawa i Administracji
 • Stud. Michał Maciaszek
  Wydział Filologiczny
 • Stud. Przemysław Mendocha
  Wydział Prawa i Administracji
 • Stud. Dawid Paśko
  Wydział Medyczny
 • Stud. Katarzyna Pikula
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Stud. Tobiasz Serafin
  Wydział Prawa i Administracji
 • Stud. Maciej Sobotowski
  Wydział Ekonomii

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-11-06 12:33
Sporządził:Małgorzata Dworak   2008-11-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-11-06
Stronę obejrzano: 168668 razy
[+]