Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor
prof. dr hab. Uliasz Stanisław

Prorektorzy
dr hab. prof. UR Bobko Aleksander
dr hab. prof. UR Dynia Elżbieta
dr hab. inż. prof. UR Puchalski Czesław

Wydział Biologiczno-Rolniczy
dr hab. inż. prof. UR Czerniakowski Zbigniew
prof. dr hab. Droba Maria
prof. dr hab. Reszel Roman
dr hab. prof. UR Kaniuczak Janina
dr hab. prof. UR Kukuła Krzysztof
dr inż. Gorzelany Józef

Wydział Ekonomii
dr hab. prof. UR Ślusarz Grzegorz
dr hab. inż. prof. UR Grzybek Maria
dr hab. prof. UR Sabik Roman
dr inż. Hales Colin
stud. Kolasiński Grzegorz

Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Ożóg Kazimierz
dr hab. prof. UR Kleparski Grzegorz
dr hab. prof. UR Nalepa Marek
dr hab. Stanisz Marek
dr Surowiec Kazimierz
stud. Trznadel Kinga

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
prof. dr hab. Tabor Józef
prof. dr hab. Kępa Ryszard
prof. dr hab. Drożdż Stanisław
dr hab. prof. UR Drewniak Józef
dr hab. prof. UR Furmanek Waldemar
dr hab. prof. UR Leniowska Lucyna
dr inż. Kwater Tadeusz
dr Pusz Piotr
stud. Łokaj Monika

Wydział Medyczny
prof. dr hab. Kwolek Andrzej
prof. dr hab Paweł Januszewicz
dr hab. prof. UR Piotr Socha
dr hab. prof. UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska
stud. Paśko Dawid

Wydział Pedagogiczno - Artystyczny
dr hab. prof. UR Radochoński Mieczysław
dr hab. prof. UR Szmyd Kazimierz
prof. Wierzbieniec Marta
dr hab. prof. UR Suszycki Leszek
dr Pęczkowski Ryszard
stud. Dencikowska Beata

Wydział Prawa i Administracji
dr hab. prof. UR Sagan Stanisław
prof. dr hab. Łukasiewicz Jan
dr hab. prof. UR Olszewski Jan
dr Bonusiak Grzegorz
stud. Świerad Anna

Wydział Socjologiczno - Historyczny
prof. dr hab. Czopek Sylwester
prof. dr hab. Cimek Henryk
prof. dr hab. Malikowski Marian
prof. dr hab. Słupecki Leszek
dr hab. prof. UR Olbrycht Marek
dr hab. prof. UR Wierzbieniec Wacław
dr Pisuliński Jan
stud. Ozga Karol

Wydział Sztuki
prof. Kierski Józef Jerzy
dr hab. prof. UR Boruta Tadeusz
dr hab. prof. UR Makiel-Hędrzak Marlena

Wydział Wychowania Fizycznego
prof. dr hab. Obodyński Kazimierz
dr hab. prof. UR Cieszkowski Stanisław
dr hab. prof. UR Cynarski Wojciech
ks. dr Podolski Adam
stud. Rzeszutko Agata

Zam. Wydział Biotechnologii
dr hab. prof. UR Marek Koziorowski
dr hab. prof. UR Sadło Stanisław
stud. Gątarski Paweł

MI Filozofii
prof. dr hab. Zachariasz L. Andrzej
dr hab. prof. UR Zbigniew Stachowski
stud. Godek Rafał

Jednostki Międzywydziałowe
mgr Więcko Maria

Pracownicy nie będący nauczycielami
mgr Dziadek Danuta
mgr inż. Tejchman Mariusz
mgr inż. Fiejdasz-Wolak Barbara

Członkowie Senatu z głosem doradczym
Mgr Mieczysław Doskocz
Mgr Janina Kut
Mgr Krystyna Serwatko


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-09-19 13:27
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-17
Stronę obejrzano: 200994 razy
[+]