Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Wyniki akredytacji
Wyniki akredytacji

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Polską Komisję Akredytacyjną

 

WydziałKierunekOcena PKATermin kolejnej
Akredytacji
Uchwała nr
z dnia
Biologiczno – Rolniczy
Pozytywna opinia Prezydium PKA nr 43/2005 z 10.02.2005 r.
w sprawie utworzenia Wydziału Biologiczno-Rolniczego
i prowadzenie kształcenia na tym wydziale na kierunku biologia
i rolnictwo
Architektura krajobrazu Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2023/2024 556/2018
20 września 2018 r.
Biologia Warunkowa
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2005/2006 933/2004
14 października 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
2010/2011 39/2006
5 stycznia 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
2016/2017 105/2011
10 marca 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie 
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2022/2023 189/2017
25 maja
2017r.
Ochrona środowiska Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2018/2019 128/2013 
21 marca 2013 r.
Rolnictwo Pozytywna opinia wniosku
o utworzenie studiów zawodowych
- 557/2002
14 listopada 2002r.
Warunkowa 
studia na poziomie I i II stopnia
2008/2009 144/2008
13 marca 2008r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2014/2015 103/2009
19 lutego 2009r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 158/2015
12 marca 2015r.
Technologia żywności 

żywienie człowieka

Pozytywna + strona 2
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim

2020/2021 208/2015
9 kwietnia 2015 r.
Ekonomii Ekonomia Negatywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
- 741/2004
9 września 2004r.
zmiana oceny na warunkową
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2005/2006 23/8/2004
25 listopada 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2008/2009 201/2006
16 marca 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2014/2015 222/2009
23 kwietnia 2009r.
Pozytywna + strona 2
studia I i II stopnia
2020/2021 598/2015
3 września 2015 r.
Filologiczny Filologia polska Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2008/2009 723/2004
8 lipca 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2014/2015 560/2009
2 lipca 2009r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 626/2015
3 września 2015 r.
Filologia (rosyjska, angielska, germańska) Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 148/2006
16 lutego 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2017/2018 1001/2011
24 listopada 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 426/2018
9 lipca 2018 r.
Matematyczno
– Przyrodniczy
Edukacja techniczno-informatyczna Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 528/2005
22 września 2005r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 711/2011
1 września 2011r.
Fizyka Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 453/2006
22 czerwca 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2016/2017 710/2011
1 września 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie II stopnia
2023/2024 608/2017
9 listopada
2017r.
Fizyka techniczna Pozytywna 
studia na poziomie I stopnia
2012/2013 508/2007
28 czerwca 2007r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2019/2020

199/2014
17 kwietnia 2014 r.

Informatyka Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 591/2017
26 października
2017r.
Inżynieria materiałowa
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 617/2017
23 listopada
2017r.
Matematyka Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2009/2010 1242/2004
29 grudnia 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2016/2017 913/2010
23 września 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 592/2017
26 października
2017r.
Mechatronika Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 525/2017
12 października
2017r.
Medyczny
Pozytywna opinia
Prezydium PKA
Uchwała nr 239/2005
z dnia 16.06.2005 r. w sprawie wniosku UR o utworzenie Wydziału Nauk
o Zdrowiu
i prowadzenie kształcenia na kierunku studiów: „fizjoterapia” na poziomie zawodowym
i magisterskim oraz „pielęgniarstwo”
i „położnictwo” na poziomie zawodowym.
Kierunek lekarski Pozytywna + strona 2 2022/2023 70/2017
23 lutego
2017 r.
Fizjoterapia Pozytywna 
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2008/2009 44/2004
29 stycznia 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia
2021/2022 102/2016
17 marca  2016r.
Pielęgniarstwo pozytywna opinia wniosku
o utworzenie studiów zawodowych
- 234/2003
8 maja 2003r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2009/2010 595/2007
5 lipca 2007r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2015/2016 210/2010
11 marca 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2022/2023 595/2016
20 października 2016 r.
Położnictwo pozytywna opinia wniosku o utworzenie studiów zawodowych - 621/2003
9 października 2003r.
Pozytywna 
studia na poziomie I stopnia
2013/2014 19/2008
31 stycznia 2008r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 29/2015
8 stycznia 2015r.

 

Pedagogiczno
 – Artystyczny

(obecnie są to dwa wydziały: 
Muzyki Pedagogiczny)

 

  Warunkowa + strona 2 + strona 3
(ocena instytucjonalna)
2013/2014 398/2012
20września 2012r.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej
Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2007/2008 154/2003
21 marca 2003r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2013/2014 474/2008
3 lipca 2008r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2021/2022 30/2016
4 lutego 2016r.
Pedagogika Warunkowa 
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2004/2005 246/2004
25 marca 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2009/2010 297/2005
30 czerwca 2005r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2011/2012 445/2010
13 maja 2010r.
Prawa
i Administracji
Prawo Warunkowa
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich Negatywna 
studia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich
2004/2005 287/2004
8 kwietnia 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2009/2010 166/2005
19 maja 2005r.
Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2015/2016 859/2010
2 września 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2023/2024

321/2018
21 czerwca 2018r.

Administracja Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim 
2023/2024 322/2018
21 czerwca 2018r.
Socjologiczno
 – Historyczny
Pozytywna
(ocena instytucjonalna)
2018/2019 537/2012
6 grudnia 2012r.
Archeologia Pozytywna 
studia na poziomie I stopnia oraz jednolite magisterskie
2013/2014 580/2008
4 września 2008r.
Historia Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2011/2012 576/2006
7 września 2006r.
Politologia Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2010/2011 27/2006
5 stycznia 2006r.
Kulturoznawstwo Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024

494/2018
6 września 2018 r.

Sztuki

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

(od roku 2014
nastąpiła zmiana nazwy 
na sztuki wizualne)

Warunkowa
studia na poziomie magisterskim
2003/2004 118/2003
13 marca 2003r.
Utrzymanie
w mocy uchwały 118/2003
ocena warunkowa
studia na poziomie magisterskim
2003/2004 1/10/2003
22 maja 2003r.
Pozytywna
studia na poziomie magisterskim
2008/2009 273/2004
8 kwietnia 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2015/2016 129/2010
25 lutego 2010r.
Grafika
Pozytywna
studia na poziomie II stopnia oraz jednolite magisterskie
2020/2021
602/2014
18 września 2014r.
Sztuki wizualne Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia 
o profilu ogólnoakademickim
2022/2023 34/2017
26 stycznia
2017 r.
Wychowania Fizycznego Wychowanie fizyczne Negatywna - 572/2002
12 grudnia 2002r.
Utrzymanie
w mocy uchwały 572/2002
ocena negatywna
- 1/6/2003
9 stycznia 2003r.
Pozytywna opinia wniosku
o przywrócenie uprawnień do prowadzenia studiów 3-letnich
- 118/2004
26 lutego 2004r.
Pozytywna opinia wniosku
o przywrócenie uprawnień do prowadzenia studiów 2-letnich
1052/2004
18 listopada 2004r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 529/2011
30 czerwca 2011r.

Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia

2022/2023 416/2017
7 września
2017r.
Turystyka
i rekreacja
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 530/2011
30 czerwca 2011r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2022/2023 417/2017
7 września
2017r.
Pozawydziałowy Instytut Filozofii Filozofia Pozytywnie zaopiniowany wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów 5-letnich mgr 1082/2004
18 listopada 2004r.

Wydział Biotechnologii

(02.01.2018)

Biotechnologia Pozytywna (ocena programowa) studia na poziomie I i II stopnia 2017/2018 197/2012 z dnia 14 czerwca 2012r.
Pozytywna
(ocena programowa)
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 158/2018
22 marca 2018r.

 

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego

Stan na dzień: 19.06.2018 r

WydziałKierunekOcena KRASZMDecyzja nr
z dnia
Okres ważności
Medyczny Pielęgniarstwo UR uzyskał akredytację 11/2004
09.11.2004r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 29/II/2007
23.11.2007r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 2/III/2011
17.02.2011r.
4 lata
UR uzyskał akredytację

50/IV/2015
26.02.2015r.

5 lat
Położnictwo UR uzyskał akredytację 10/2004
09.11.2004r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 23/II/2007
23.11.2007r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 1/III/2011
03.02.2011r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 20/IV/2014
20.02.2014r.
4 lata
UR uzyskał akredytację 7/V/2018
19.04.2018r.
5 lat

 

 

Uchwała Nr 284/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2019 r.

 

 

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-11 13:13
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-11
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-11
Stronę obejrzano: 22174 razy
[+]