Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.05.2019 r.
30.05.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 30 maja 2019 r.

 

  1. Wniosek w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Aleksandrowi Kośko.
  2. Wniosek o nadanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Stanisławowi Uliaszowi.
  3. Zaopiniowanie wniosku o powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR.
  4. Uzupełnienie składu senackiej Komisji ds. Kształcenia.
  5. Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2018 – sprawozdanie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  6. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.
  7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  8. Zatwierdzenie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
  9. Sprawa likwidacji Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.
  10. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-05-31 13:36
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-05-31
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-05-31
Stronę obejrzano: 1290 razy
[+]