Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2019
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2019

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 31 stycznia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 398/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.
 2. Uchwała nr 399/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
 3. Uchwała nr 400/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 tycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 391/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 401/01/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i  rodzajów stanowisk na UR oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny.
 5. Uchwała nr 402/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 403/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.
 7. Uchwała nr 404/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 lutego 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 405/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 406/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie kandydatur do Rady Doskonałości Naukowej.
 3. Uchwała nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR.
 4. Uchwała nr 408/02/2019Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 409/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 6. Uchwała nr 410/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 411/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: polonistyka dla obcokrajowców studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 8. Uchwała nr 412/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku: polonistyka dla obcokrajowców, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 413/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 marca 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 414/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 415/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do Złotego Medalu Zasłużony  Kulturze – Gloria  Artis.
 3. Uchwała nr 416/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 417/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Genowefie Kruczek-Kowalskiej Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 418/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 419/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni, zmienionej Uchwałą nr 398/01/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
 7. Uchwała nr 420/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 283/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 8. Uchwała nr 421/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 422/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 10. Uchwała nr 423/03/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 296/05/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2018-2025”.   


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 4 kwietnia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego.Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 kwietnia 2019 r.

 

 1. Uchwała nr 425/04/2019 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok.
 2. Uchwała nr 426/04/2019 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018oraz zwiększenie funduszu zasadniczego.
 3. Uchwała nr 427/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 390/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 4. Uchwała nr 428/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 429/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienionej Uchwałą nr 529/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 430/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim do dyscyplin naukowych lub artystycznych.
 7. Uchwała nr 431/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 276/04/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 (zmieniona Uchwałą nr 392/12/ 2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r.).
 8. Uchwała nr 432/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 433/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 10. Uchwała nr 434/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia angielska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 11. Uchwała nr 435/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia angielska studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 12. Uchwała nr 436/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia germańska,studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 13. Uchwała nr 437/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia germańska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 14. Uchwała nr 438/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia germańska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 15. Uchwała nr 439/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie utworzenia kierunku filologia germańska studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 16. Uchwała nr 440/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 17. Uchwała nr 441/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska, studia  pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 18. Uchwała nr 442/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku filologia rosyjska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 19. Uchwała nr 443/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 20. Uchwała nr 444/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia (uczenia się) dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
 21. Uchwała nr 445/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 226/01/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uruchomienia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego. Uchwała nr 446/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia w 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 22. Uchwała nr 447/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania na członka pierwszej Rady URWstawił:Kruba Adrian 2019-05-06 20:20
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-05-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-05-06
Stronę obejrzano: 11386 razy
[+]