Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.04.2019 r.
25.04.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 25 kwietnia 2019 r.

 

 

 1. Zmiany w składzie osobowym Komisji Wyborczej UR.
 2. Uzupełnienie składu Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 5. Zmiany w Uchwale nr 390/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
 6. Zaopiniowanie wniosku o utworzenie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyporządkowania kierunków studiów, prowadzonych na  Uniwersytecie Rzeszowskim do dyscyplin naukowych lub artystycznych.
 9. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 276/04/2018 Senatu UR z dnia 26 kwietnia 2018 r. w  sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla  poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020, zmienionej Uchwałą nr 392/12/ 2018 Senatu UR.
 10. Wnioski Rady Wydziału Filologicznego o utworzenie kierunków studiów:

–    filologia angielska (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne);

–    filologia germańska (studia I i II stopnia, stacjonarne);

–    filologia rosyjska (studia I i II stopnia, stacjonarne);

 1. Wniosek Rady Wydziału Pedagogicznego w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.

12.   Sprawa zmiany nazwy studiów podyplomowych, prowadzonych na Wydziale Prawa i  Administracji: odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza-publicznego na: prawo karne skarbowe i karne gospodarcze (odpowiedzialność funkcjonariusza).

13.   Sprawy różne.

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-04-30 14:12
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-04-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-04-30
Stronę obejrzano: 2294 razy
[+]