Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Historia
Historia uczelni

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność od 1 września 2001 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku.

Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek:

  • Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
  • Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Rzeszowie
  • Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Na 12 wydziałach kształci się ponad 16 tys. studentów.

Swoje miejsce mogą znaleźć tutaj zarówno osoby zainteresowane naukami humanistycznymi,  społecznymi, ścisłymi i przyrodniczymi, rolniczymi, inżynieryjno-technicznymi, medycznymi i nauk o zdrowiu oraz
z dziedziny sztuki.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie agronomii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i archeologii oraz stopnia doktora w szesnastu dyscyplinach:

agronomia, biologia, technologia żywności oraz żywienia, ekonomia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, fizyka, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki prawne, archeologia, filozofia, historia, socjologia, pedagogika, sztuki piękne.

Atutem uczelni jest rozwinięta współpraca międzynarodowa. Uniwersytet współpracuje z ok. 300 uczelniami partnerskimi z całego świata, w tym 54 z Ukrainy oraz 200 w ramach programu Erasmus+.

 

 


GAUDEAMUS UNIVERSITATEM RESOVIENSIS !

CIESZMY SIĘ Z POWOŁANIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO


Dziennik Ustaw z 18 lipca 2001 (01.73.760)

USTAWA Z DNIA 7 CZERWCA 2001 r. O UTWORZENIU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

HISTORIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-04-24 14:29
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-04-24
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-04-24
Stronę obejrzano: 57709 razy
[+]