Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 31.01.2019 r.
31.01.2019 r.

 

 

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 31 stycznia 2019 r.

 

 

1.    Wręczenie studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

2.    Sprawy osobowe:

    wniosek Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Tomasza Kluza na stanowisku profesora uczelni,

    wniosek Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Edmunda Juśko na stanowisku profesora uczelni.

3.    Zmiana w Uchwale nr 372/11/2018 Senatu UR z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady Uczelni.

4.    Zaopiniowanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i  rodzajów stanowisk na UR oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny.

5.    Przyjęcie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.

6.    Wniosek Rady Wydziału Pedagogicznego o zniesienie kierunku studiów nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym. 

7.    Sprawy różne.

 

 

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-03-05 13:34
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-03-05
Stronę obejrzano: 1775 razy
[+]