Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.02.2019 r.
28.02.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 28 lutego 2019 r.

 

 

  1. Wybór składu osobowego Rady Uczelni.
  2. Wskazanie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej.
  3. Przyjęcie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  4. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  5. Projekt uchwały w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.
  6. Wybór przewodniczącego Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego
  7. Wniosek Rady Wydziału Filologicznego o uruchomienie, od roku akademickiego 2019/2020, kierunku: polonistyka dla obcokrajowców, studia stacjonarne I stopnia.
  8. Projekt uchwały w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na UR.
  9. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-03-05 13:31
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-03-05
Stronę obejrzano: 1739 razy
[+]