Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Programy studiów » . » Wydział Biologiczno-Rolniczy » Plany studiów
Plany studiów

 

Logistyka, I stopnia stacjonarne


Rolnictwo, studia stacjonarne I stopnia


Rolnictwo, studia niestacjonarne I stopnia


Rolnictwo, studia stacjonarne II stopnia


Rolnictwo, studia niestacjonarne II stopnia


Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, studia stacjonarne I stopnia


Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, studia niestacjonarne I stopnia


Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, studia stacjonarne II stopnia


Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, studia niestacjonarne II stopnia


Ochrona Środowiska, studia stacjonarne I stopnia


Ochrona Środowiska, studia niestacjonarne I stopnia


Ochrona Środowiska, studia stacjonarne II stopnia


Ochrona Środowiska, studia niestacjonarne II stopnia


Biologia, studia stacjonarne I stopnia


Biologia, studia niestacjonarne I stopnia


Biologia, studia stacjonarne II stopnia


Biologia, studia niestacjonarne II stopnia


Architektura Krajobrazu, studia stacjonarne I stopnia


Architektura Krajobrazu, studia niestacjonarne I stopnia


Architektura Krajobrazu, studia stacjonarne II stopnia


Architektura Krajobrazu, studia niestacjonarne II stopnia


Agroleśnictwo, studia stacjonarne I stopnia

 

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-02-22 08:47
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-02-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-02-22
Stronę obejrzano: 5742 razy
[+]